wDALI Switch Cross

wDALI Switch Cross

Панел с четири бутона за безжично DALI управление.
Вграден предавател и батерия за удобно инсталиране.
Програмируема функционалност за всеки бутон.

Арт. номер 86459541-W (Бял)
Арт. номер 86459541-B (Черен)

Комбинация предавател и приемник:
Арт. номер 86459541-W+T (Бял + wDALI Transceiver)
Арт. номер 86459541-B+T (Черен + wDALI Transceiver)

 

Панел с четири бутона за безжично DALI управление. Вграден предавател и батерия за удобно инсталиране. Програмируема функционалност за всеки бутон.

Арт. номер 86459541-W (Бял)
Арт. номер 86459541-B (Черен)
Арт. номер 86459541-W+T
(Бял + wDALI Transceiver)
Арт. номер 86459541-B+T
(Черен + wDALI Transceiver)

Характеристики

• Панел с четири бутона за безжично управление на осветлението;
• Работи в комбинация с приемник (wDALI Transceiver), инсталиран в управлявания DALI кръг;
• Заводска настройка за директно приложение без конфигуриране;
• За всеки бутон се задават: DALI команди (стандартни и макроси), до четири управлявани зони (единични адреси, групи и Broadcast), индивидуален режим на превключване (кратко/дълго натискане на бутон, сменящи се функции, стълбищен автомат);
• Поддържа регулиране на цветна температура (DT8);
• Отделна настройка за Power Up функция: действие на модула при възстановяване на захранването след прекъсване;
• Възможност за Memory функция;
• Лесно конфигуриране през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Един приемник може да е свързан с няколко устройства за управление (над FW 2.0), в този случай устройствата за управление имат една и съща функция;
• Едно устройство за управление може да е свързано с повече от един приемник и така да управлява няколко DALI кръга;
• Възможност за включване на няколко wDALI Transceiver в един DALI кръг;
• Устройствата за управление действат навсякъде в обхвата на wDALI Transceiver;
• wDALI Transceiver се захранва през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване.

Технически данниТипови схеми

Схема 1 - Едно управляващо устройство с няколко приемника
Схема 2 - Един приемник с няколко устройства за управляниеФайлове