wDALI RM8

wDALI RM8

 

Релеен модул, свързан безжично към DALI линията. Подходящ за включване към DALI системата на товари без DALI вход, инсталирани извън DALI кръга.

Арт. номер 86459542

 

Релеен модул, свързан безжично към DALI линията. Подходящ за включване към DALI системата на товари без DALI вход, инсталирани извън DALI кръга.

Арт. номер 86459542

Характеристики

• Релеен модул за безжично свързване към DALI системата на товари без DALI вход и включването респ. изключването им с DALI команди;
• Работи в комбинация с предавател, инсталиран в DALI линията;
• Захранване на предавателя - през DALI линията;
• Захранване на приемника с релейния контакт - от мрежата;
• Получава индивидуален DALI адрес, с който може да участва в групи и сцени;
• Конфигурира се през софтуерния инструмент DALI-Cockpit и интерфейс DALI USB.

Технически данни

Типови схемиФайлове