wDALI Remote

wDALI Remote

 
Дистанционно управление за DALI системи.

Мултифункционално управление на осветлението (включване и изключване, димиране, активиране на сцени, регулиране на цветна температура) и други крайни устройства като щори, вентилатори.

Арт. номер 86459534-W (Бяло)
Арт. номер 86459534-B (Черно)

В комбинация предавател и приемник:
Арт. номер 86459534-W+T (Бяло + Transceiver)
Арт. номер 86459534-B+T (Черно + Transceiver)

 

Дистанционно управление за DALI системи. Мултифункционално управление на осветлението (включване и изключване, димиране, активиране на сцени, регулиране на цветна температура) и други крайни устройства като щори, вентилатори.

Арт. номер 86459534-W (Бяло)
Арт. номер 86459534-B (Черно)
Арт. номер 86459534-W+T
(Бяло + Transceiver)
Арт. номер 86459534-B+T
(Черно + Transceiver)

Характеристики

• Дистанционно управление за DALI системи;
• Работи в комбинация с приемник (wDALI Transceiver), инсталиран в DALI линията;
• Заводска настройка за директно приложение без конфигуриране;
• За всеки от 12-те бутона се задават: DALI команди, до четири управлявани зони (единични адреси, групи и Broadcast), индивидуален режим на превключване (кратко/дълго натискане на бутон, сменящи се функции, стълбищен автомат);
• Поддържа регулиране на цветната температура (DT8);
• Отделна настройка за Power Up функция: действие на модула при възстановяване на захранването след прекъсване;
• Възможност за Memory функция;
• Лесно конфигуриране през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Един приемник може да е свързан с няколко устройства за управление (над FW 2.0), в този случай устройствата за управление имат една и съща функция;
• Едно устройство за управление може да е свързано с повече от един приемник и така да управлява няколко DALI кръга;
• Възможност за включване на няколко wDALI Transceiver в един DALI кръг;
• wDALI Transceiver се захранва през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване.

Технически данниТипови схеми

Схема 1 - Едно управляващо устройство с няколко приемника
Схема 2 - Един приемник с няколко устройства за управлениеФайлове