wDALI MC

wDALI MC

Модул за безжично DALI управление.
Четири потенциално свободни входа за бутони с програмируема функция. Вграден предавател и батерия за удобно инсталиране.

Арт. номер 89453848

Комбинация предавател и приемник:
Арт. номер 89453848+T (MC+ Transceiver)

 

Модул за безжично DALI управление. Четири потенциално свободни входа за бутони с програмируема функция. Вграден предавател и батерия за удобно инсталиране.

Арт. номер 89453848
Арт. номер 89453848+T
(wDALI MC + Transceiver)

Характеристики

• Безжично DALI управляващо устройство с четири входа за бутони;
• Работи в комбинация с приемник (wDALI Transceiver), инсталиран в управлявания DALI кръг;
• Заводска настройка за директно приложение без конфигуриране;
• За всеки бутон се задават: DALI команди (стандартни и макроси), до четири управлявани зони (единични адреси, групи и Broadcast), режим на превключване (кратко/дълго натискане на бутон, сменящи се функции, стълбищен автомат);
• Поддържа регулиране на цветна температура (DT8);
• Отделна настройка за Power Up функция: действие на модула при възстановяване на захранването след прекъсване;
• Възможност за Memory функция;
• Лесно конфигуриране през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Един приемник може да е свързан с няколко устройства за управление (над FW 2.0), в този случай устройствата за управление имат една и съща функция;
• Едно устройство за управление може да е свързано с повече от един приемник и така да управлява няколко DALI кръга;
• Възможност за включване на няколко wDALI Transceiver в един DALI кръг;
• Устройствата за управление действат навсякъде в обхвата на wDALI Transceiver;
• wDALI Transceiver се захранва през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване.

Технически данниТипови схеми

Схема 1 - Едно управляващо устройство с няколко приемника
Схема 2 - Един приемник с няколко устройства за управлениеФайлове