Инструменти за конфигуриране

Инструменти за конфигуриране

DALI Cockpit

Специализиран софтуер на Lunatone за конфигуриране на DALI системи и устройства и контрол на комуникацията през DALI линията:

Конфигуриране на Lunatone DALI устройства;
Конфигуриране на стандартни DALI товари;
Адресиране на DALI системи;
Задаване на групи;
Създаване на сцени;
Структуриране на комуникацията през линията;
Изпращане на отделни команди;
Запис на системната конфигурация.

DALI Finder

Практично смартфон приложение за бързо разпределение на DALI адреси.

Най-добри резултати при:
Актуална версия на DALI-Cockpit и
Разнообразни осветителни тела в DALI линията.

Инструменти за конфигуриране

DALI Cockpit


Специализиран софтуер на Lunatone за конфигуриране на DALI системи и устройства и контрол на комуникацията през DALI линията:

Конфигуриране на Lunatone DALI устройства;
Конфигуриране на стандартни DALI товари;
Адресиране на DALI системи;
Задаване на групи;
Създаване на сцени;
Структуриране на комуникацията през линията;
Изпращане на отделни команди;
Запис на системната конфигурация.

DALI Cockpit V138_1 (ZIP - 17,830.56 kB)

Startup Guide (PDF – 7.26 MB)

DALI Finder

 

Практично смартфон приложение за бързо разпределение на DALI адреси.

Най-добри резултати при:
Актуална версия на DALI-Cockpit;
Разнообразие на включените в DALI системата осветителни тела.

APP Store: DALI Finder

Google Play: DALI Finder