LED димери СV DT6

DT6 LED димери за постоянно напрежение

DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с един канал и три опции за управление - DALI, от бутони или през датчик за движение с релеен контакт.
Варианти за захранването, входния ток и корпуса.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с два канала, управлявани през DALI или с външен бутон.
Четири режима на работа по избор.
Варианти за захранването, входния ток и корпуса.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с три канала, управлявани през DALI или с външен бутон.
Три режима на работа по избор.
Различни варианти за входния ток и корпуса.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 4Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с четири канала, управлявани през DALI или с външен бутон.
Три режима на работа по избор.
Различни варианти за входния ток и корпуса.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствoто...

DT6 LED димери CV

 

DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с един канал и три опции за управление - DALI, от бутони или през датчик за движение с релеен контакт.
Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с два канала, управлявани през DALI или с външен бутон. Четири режима на работа по избор.
Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с три канала, управлявани през DALI или с външен бутон. Три режима на работа по избор.
Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 4Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с четири канала, управлявани през DALI или с външен бутон. Три режима на работа по избор. Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...