За DALI


DALI

Digital Addressable Lighting Interface
е стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация.
Отворената му организация гарантира съвместимост на устройства от различни производители.
Индивидуалното адресиране и опростената структура на DALI предлагат редица предимства.

Реализират се самостоятелни системи от различен мащаб – от единични помещения до централно управление на множество зони.

DALI работи и като подсистема на сградната автоматизация.
Като част от BMS DALI осигурява икономически рентабилна материална база и улеснява техническото изпълнение.


DALI е създадено,


за да осигурява предимства на
потребителя, проектанта, електротехника, инвеститора...

Покажи...


Енергийна и икономическа рентабилност
Възможността всяка лампа или друг товар да се управлява както индивидуално така и групово пести средства и време. В комбинация с подходящи датчици е възможно да се постигнат икономии до 80%.
Двупосочната DALI комуникация съществено улеснява поддръжката, технически и финансово. С безжичните DALI устройства едновременно се предлага допълнителен комфорт за потребителя и се спестяват разходите по окабеляването.

Опростена двупроводна линия и свободна топология
DALI системите се изграждат бързо и се адаптират към всяка ситуация. Двупроводната линия има няколко функции - свързва електрически всички устройства в системата, осигурява двупосочен обмен на данни и DALI захранване за някои от модулите.
Цифровият протокол позволява стабилна комуникация без специални изисквания към кабела. За повечето DALI устройства, между които сериите на Лунатоне, няма изискване за спазване на полярността при свързването им към DALI линията, с което се намалява вероятността за грешки при инсталиране.

Удобно конфигуриране
Настройката на целия DALI кръг и отделните модули е улеснена дори и при сложни системи
Едно от главните предимства е индивидуалното адресиране независимо от физическото местоположение. Всяко изпълнително устройство получава собствен адрес за директно управление, участва в групи и сцени и реагира на broadcast команди (до всички).
Тъй като DALI е децентрализирана линия, изпълнителните модули разполагат с енергонезависима памет за единични и групови DALI адреси, стойности за сцените и други настройки.

Мултифункционалност за по-впечатляващи резултати
От практични варианти за включване и изключване до плавна промяна на интензитета, цвета и цветната температура.
От управление на конкретно осветително тяло до сменящи се светлинни композиции.
От директен контрол през бутони, дистанционни и мобилни устройства до автоматично поддържане на оптимални параметри.

Скрий


DALI системата


се изгражда на принципа Master-Slave
от два основни типа устройства, които комуникират на база серийния, half-duplex, асинхронен протокол DALI.

Покажи...


Изпълнителните устройства (Slave) осигуряват директното изпълнение на получената по DALI линията команда, управлявайки свързаните към тях крайни звена като лампи и други малки и по-големи товари. Към тях спадат захранвания, димери, превключватели и релета. Устройствата могат да бъдат с вход за управление по DALI, PWM или с аналогови сигнали, например 1-10 V.

Управляващите устройства (Master) изпращат команди към изпълнителните модули или данни към други управляващи системи. Някои от тях имат и обслужващи функции. Основните им режими на работа са Multi Master при повече от едно управляващо устройство в линията и Single Master при един Master.

Двупроводната линия изпълнява няколко функции едновременно - свързва всички модули в системата и осигурява DALI захранване и обмен на данни. DALI инсталацията има свободна топология и се изгражда лесно със стандартен двужилен кабел или две жила от многожилен захранващ кабел.

Захранващият модул осигурява захранване за комуникацията и за голяма част от DALI устройствата в кръга. В един модул захранването може да бъде комбинирано и с други функции, например разширяване и удължаване на линията.

Чрез подходящия интерфейс в DALI системата участват и устройства без DALI вход, базирани на друг протокол за комуникация или управлявани с аналогови сигнали.

DALI концепцията предлага три варианта за управление на изпълнителните модули - индивидуално, по групи или всички заедно. Индивидуалното адресиране дава възможност устройствата да работят поотделно и едновременно с това да участват в няколко групи според зададената конфигурация.

С разработените DALI команди за управление функционалността на системата се разширява значително. Освен стандартните за димиране, включване и изключване (dim up, dim down, off, recall min., recall max., go to scene 1-16, direct arcpower ...%) са предвидени и специализирани команди за регулиране на цвета и цветната температура както и готови и потребителски макроси.

СкрийОсновни технически параметри

Покажи...
СкрийСтандартът за DALI

IEC 62386 на Международната комисия за електротехника (IEC)

Покажи...


ЧАСТ 1хх: Общи изисквания
62386-101: Компоненти на системата
62386-102: Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-103: Управляващи устройства (Control Devices)

ЧАСТ 2хх: Изисквания за пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-201: Флуоресцентни лампи - Устройствa тип 0 (DT0)
62386-202: Независимо аварийно осветление - Устройства тип 1 (DT1)
62386-203: Газоразрядни лампи (без флуоресцентни лампи) - Устройства тип 2 (DT2)
62386-204: Ниско волтови халогенни лампи - Устройства тип 3 (DT3)
62386-205: Регулиране на захранващото напрежение за лампи с нажежаема жичка - Устройства тип 4 (DT4)
62386-206: Преобразуване на цифров сигнал в DC напрежение - Устройства тип 5 (DT5)
62386-207: LED модули - Устройства тип 6 (DT6)
62386-208: Включване и изключване - Устройства тип 7 (DT7)
62386-209: Управление на цвят и цветна температура - Устройства тип 8 (DT8)
62386-216: Товари ниско напрежение - Устройства тип 15 (DT15)
62386-217: Термична защита за ПРА - Устройства тип 16 (DT16)
62386-218: Избор на крива на димиране - Устройства тип 17 (DT17)
62386-220: Авариен режим с централно захранване - Устройства тип 19 (DT19)
62386-221: Ограничаване на потреблението - Устройства тип 20 (DT20)
62386-222: Термична защита за лампи - Устройства тип 21 (DT21)
62386-224: Несменяеми източници на светлина - Устройства тип 23 (DT23)

ЧАСТ 3хх: Изисквания за входни и управляващи устройства (Input and Control Devices)
62386-301: Бутони
62386-302: Абсолютни входни устройства
62386-303: Датчици за присъствие
62386-304: Датчици за осветеност
62386-332: Обратна връзка
62386-333: Ръчно конфигуриране - Функция 33

Продължава разработката на разширената ревизия DALI 2.
Към стандарта се включват нови раздели за изпълнителните и управляващите устройства.
Съществуващите части се обновяват с нови изисквания и функционалности.

СкрийПолезни връзки

Покажи...Структурата и описанието на DALI стандарта
са публикувани на страницата на Международната комисия за електротехника (IEC)

www.webstore.iec.chПодробна информация за DALI
ще намерите на страницата на DALI организацията

www.digitalilluminationinterface.orgIndustrielle Elektronik GmbH е една от първите фирми,
разработващи и произвеждащи устройства, базирани на DALI стандарта.

www.lunatone.comСкрийDALI
Digital Addressable Lighting Interface

Стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация. Отворената му организация гарантира съвместимост на устройства от различни производители.

Индивидуалното адресиране и опростената структура на DALI предлагат редица предимства. Реализират се самостоятелни системи от различен мащаб – от единични помещения до централно управление на множество зони.

DALI работи и като подсистема на сградната автоматизация. Като част от BMS DALI осигурява икономически рентабилна материална база и улеснява техническото изпълнение.DALI е създадено,

за да осигурява предимства на потребителя, проектанта, електротехника, инвеститора...

Покажи...

Енергийна и икономическа рентабилност
Възможността всяка лампа или друг товар да се управлява както индивидуално така и групово пести средства и време. В комбинация с подходящи датчици е възможно да се постигнат икономии до 80%.
Двупосочната DALI комуникация съществено улеснява поддръжката, технически и финансово.
Безжичните DALI устройства предлагат комфорт за потребителя и спестяват разходи по окабеляване.

Опростена двупроводна линия
и свободна топология

DALI системите се изграждат бързо и се адаптират към всяка ситуация. Двупроводната линия има няколко функции - свързва електрически всички устройства в системата, осигурява двупосочен обмен на данни и DALI захранване за някои от модулите. Цифровият протокол позволява стабилна комуникация без специални изисквания към кабела. За повечето DALI устройства, между които и сериите на Лунатоне, няма изискване за спазване на полярността при свързването им към DALI линията, с което се намалява вероятността за грешки при инсталиране.

Удобно конфигуриране
Настройката на целия кръг и на отделните модули е улеснена дори и при сложни системи. Едно от главните предимства е индивидуалното адресиране независимо от физическото местоположение. Всяко изпълнително устройство получава собствен адрес за директно управление, участва в групи и сцени и реагира на broadcast команди (до всички). Тъй като DALI е децентрализирана линия, изпълнителните модули разполагат с енергонезависима памет за единични и групови DALI адреси, стойности за сцените и други настройки.

Мултифункционалност
за по-впечатляващи резултати

От практични варианти за включване и изключване до плавна промяна на интензитета, цвета и цветната температура.
От управление на конкретно осветително тяло до сменящи се светлинни композиции.
От директен контрол през бутони, дистанционни и мобилни устройства до автоматично поддържане на оптимални параметри.

Скрий
DALI системата

се изгражда на принципа Master-Slave от два основни типа устройства, които комуникират на база серийния, half-duplex, асинхронен протокол DALI.

Покажи...

Изпълнителните устройства (Slave) осигуряват директното изпълнение на получената по DALI линията команда, управлявайки свързаните към тях крайни звена като лампи и други малки и по-големи товари. Към тях спадат захранвания, димери, превключватели и релета. Устройствата могат да бъдат с вход за управление по DALI, PWM или с аналогови сигнали, например 1-10 V.

Управляващите устройства (Master) изпращат команди към изпълнителните модули или данни към други управляващи системи. Някои от тях имат и обслужващи функции. Основните им режими на работа са Multi Master при повече от едно управляващо устройство в линията и Single Master при един Master.

Двупроводната линия изпълнява няколко функции едновременно - свързва всички модули в системата и осигурява DALI захранване и обмен на данни. DALI инсталацията има свободна топология и се изгражда лесно със стандартен двужилен кабел или две жила от многожилен захранващ кабел.

Захранващият модул осигурява захранване за комуникацията и за голяма част от DALI устройствата в кръга. В един модул захранването може да бъде комбинирано и с други функции, например разширяване и удължаване на линията.

Чрез подходящия интерфейс в DALI системата участват и устройства без DALI вход, базирани на друг протокол за комуникация или управлявани с аналогови сигнали.

DALI концепцията предлага три варианта за управление на изпълнителните модули - индивидуално, по групи или всички заедно. Индивидуалното адресиране дава възможност устройствата да работят поотделно и едновременно с това да участват в няколко групи според зададената конфигурация.

С разработените DALI команди за управление функционалността на системата се разширява значително. Освен стандартните за димиране, включване и изключване (dim up, dim down, off, recall min., recall max., go to scene 1-16, direct arcpower ...%) са предвидени и специализирани команди за регулиране на цвета и цветната температура както и готови и потребителски макроси.СкрийОсновни параметри

Покажи...СкрийСтандартът за DALI

IEC 62386 на Международната комисия за електротехника (IEC)

Покажи...

ЧАСТ 1хх: Общи изисквания
62386-101: Компоненти на системата
62386-102: Пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-103: Управляващи устройства (Control Devices)

ЧАСТ 2хх: Изисквания за пусково-регулираща апаратура (Control Gear)
62386-201: Флуоресцентни лампи - Устройствa тип 0 (DT0)
62386-202: Независимо аварийно осветление - Устройства тип 1 (DT1)
62386-203: Газоразрядни лампи (без флуоресцентни лампи) - Устройства тип 2 (DT2)
62386-204: Ниско волтови халогенни лампи - Устройства тип 3 (DT3)
62386-205: Регулиране на захранващото напрежение за лампи с нажежаема жичка - Устройства тип 4 (DT4)
62386-206: Преобразуване на цифров сигнал в DC напрежение - Устройства тип 5 (DT5)
62386-207: LED модули - Устройства тип 6 (DT6)
62386-208: Включване и изключване - Устройства тип 7 (DT7)
62386-209: Управление на цвят и цветна температура - Устройства тип 8 (DT8)
62386-216: Товари ниско напрежение - Устройства тип 15 (DT15)
62386-217: Термична защита за ПРА - Устройства тип 16 (DT16)
62386-218: Избор на крива на димиране - Устройства тип 17 (DT17)
62386-220: Авариен режим с централно захранване - Устройства тип 19 (DT19)
62386-221: Ограничаване на потреблението - Устройства тип 20 (DT20)
62386-222: Термична защита за лампи - Устройства тип 21 (DT21)
62386-224: Несменяеми източници на светлина - Устройства тип 23 (DT23)

ЧАСТ 3хх: Изисквания за входни и управляващи устройства (Input and Control Devices)
62386-301: Бутони
62386-302: Абсолютни входни устройства
62386-303: Датчици за присъствие
62386-304: Датчици за осветеност
62386-332: Обратна връзка
62386-333: Ръчно конфигуриране - Функция 33

Продължава разработката на разширената ревизия DALI 2. Към стандарта се включват нови раздели за изпълнителните и управляващите устройства. Съществуващите части се обновяват с нови изисквания и функционалности.

СкрийПолезни връзки

Покажи...


Структурата и описанието на DALI стандарта
са публикувани на страницата на Международната комисия за електротехника (IEC)

www.webstore.iec.chПодробна информация за DALI
ще намерите на страницата на DALI организацията

www.digitalilluminationinterface.orgIndustrielle Elektronik GmbH е една от първите фирми, разработващи и произвеждащи устройства, базирани на DALI стандарта.

www.lunatone.comСкрий