DALI ROT PS

DALI ROT PS


 
Въртящ се модул с бутон за DALI управление и
вградено DALI захранване:

Включване, изключване и димиране;
Регулиране на цветна температура;
Задаване на цвят.

Арт. номер 86459822-PS (On/Off, Dim)
Арт. номер 86459822-TW-PS (On/Off, Dim, TW)
Арт. номер 86459822-RGB-PS (On/Off, Dim, RGB)
Арт. номер 86459822-RGBW-PS (On/Off, Dim, RGB+W)

Арт. номер 86459822-Z01/Z02 (капак бял/черен)
Арт. номер 86459822-Z04/Z05 (капак бял/черен)


 
Въртящ се модул с бутон за DALI управление и вградено DALI захранване:
Включване, изключване и димиране;
Регулиране на цветна температура;
Задаване на цвят.

Арт. номер 86459822-PS
(On/Off, Dim)

Арт. номер 86459822-TW-PS
(On/Off, Dim, TW)

Арт. номер 86459822-RGB-PS
(On/Off, Dim, RGB)

Арт. номер 86459822-RGBW-PS
(On/Off, Dim, RGB+W)

Арт. номер 86459822-Z01/Z02
Арт. номер 86459822-Z04/Z05
(капак бял/черен)

Характеристики

• DALI управляващ модул с въртящ се и push бутон;
• Базов модел за включване, изключване и димиране;
• TW модел за регулиране на интензитета и цветната температура на DT8 Tunable White лампи;
• RGB модел за регулиране на интензитета и цвета на DT8 RGB лампи (RGB модел);
• RGBW модел за регулиране на интензитета, цвета плюс бяло на DT8 RGBW лампи (RGBW модел);
• Balance&dim или colour&dim режим за регулиране на интензитета и цвета през два отделни DALI адреса (поддържа се от димерите на Lunatone);
• Multimaster съвместимост за инсталиране на повече модули в един DALI кръг;
• Практична заводска настройка за директно приложение без конфигуриране;
• Зони за управление по избор: единичен адрес, група, Broadcast (до всички в системата);
• Конфигуриране през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Вградено захранване за DALI линията 70mА;
• Двойни DALI клеми за лесно разклоняване на DALI линията;
• Удобен монтаж с възможност за вграждане в конзолна кутия;
• Подходящ за комбиниране с рамка и ръкохватка от различни производители.

Технически данни

Типови схеми


Свързване в DALI линията

При няколко DALI захранвания в кръга да се спазва полярността на DALI линия.


Работни режими

Файлове