DALI RM8 0-10V / DALI RM16 0-10V

DALI RM8 0-10V / DALI RM16 0-10V
DALI RM8 0-10V

DALI RM16 0-10V

Интерфейс за DALI управление на 0-10V товари.
Съответства на DT5.

RM8
Арт.номер 86458668 (PWM)
Арт.номер 86458668-AN (1-10V)

RM16
Арт.номер 86458936 (1-10V/PWM)
Арт.номер 86458667-DE (0-10V/PWM скрит монтаж)

Характеристики

• Интерфейс за управление на електронни баласти с PWM или 1-10V вход;
• Реле за включване и изключване на захранването на баластите;
• Модели с PWM изход за устойчиво на смущения предаване на сигнала, подходящо при електронни баласти с PWM вход на управление;
• Модел с аналогов изход и автоматично калибриране на изходния сигнал;
• Преобразуване на DALI 8-Bit ниво на интензитета в PWM (0%-100%) или аналогов сигнал (1-10V);
• Съответства на DT5 с линейна и логаритмична крива за управление на товара;
• Моделите с PWM изход са с възможност за превключване на диапазона на изходното напрежение: 0-100% и 10-100% PWM;
• Подходящи са за включване на няколко консуматора (макс. натоварване 2 mA);
• RM16 е специално разработен за пикове на началния ток до 160А;
• Управлението на релейния контакт е свързано с нивото на интензитета – при 0 релето изключва, при ниво над 0 включва;
• Захранва се през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване;
• Получава индивидуален DALI адрес и може да участва в групи и сцени;
• Галванично разделяне на DALI входа и PWM респ. 1-10V изхода.

Технически данни

Типови схемиФайлове