DALI RM8 / DALI RM16

DALI RM8 / DALI RM16
DALI RM8 / RM16


 

Устройства с вградено реле, управлявано през DALI, предназначени за свързване към DALI на недимируеми товари без DALI вход. Модели за различни монтажни условия и товари.

За инсталиране върху DIN шина
Арт. номер 86458675-HS (RM8 HS)
Арт. номер 86458629-HS (RM16 HS)
Арт. номер 86458629-HS-WE (RM16 HS WE)

За скрит монтаж
Арт. номер 86458629-DE (RM16 DE)
Арт. номер 86458629-DE-WE (RM16 DE WE)
Арт. номер 86458629-CEL (RM16 CEL)

За вграждане
Арт. номер 86458675 (RM8)
Арт. номер 86458629 (RM16)


 
Устройства с вградено реле, управлявано през DALI, предназначени за свързване към DALI на недимируеми товари без DALI вход. Модели за различни монтажни условия и товари.

За инсталиране върху DIN шина
Арт. номер 86458675-HS (RM8 HS)
Арт. номер 86458629-HS (RM16 HS)
Арт. номер 86458629-HS-WE (RM16 HS WE)

За скрит монтаж
Арт. номер 86458629-DE (RM16 DE)
Арт. номер 86458629-DE-WE (RM16 DE WE)
Арт. номер 86458629-CEL (RM16 CEL)

За вграждане
Арт. номер 86458675 (RM8)
Арт. номер 86458629 (RM16)

Характеристики

• Компактен релеен модул за директно DALI управление на 230V AC товари;
• Предназначен за свързване към DALI на товари без DALI вход и включването респ. изключването им с DALI команди;
• Съответства на DALI стандарта за DТ7, над Firmware 2.0;
• Предвидени са настройки за действието на модула при прекъсване и при възстановяване на захранването по DALI линията;
• Конфигурира се през софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Захранва се през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване;
• Включване при преминаване през нулата;
• Моделите RM16 HS и RM16 DE са с вградено ограничение на тока при включване, особено подходящо при товари с висок начален ток (>100А);
• Получава собствен адрес в DALI система и може да участва в групи;
• Различни варианти според монтажните условия и товара.

Технически данни

Модели за инсталиране върху DIN шинаМодели за скрит монтажМодели за вграждане

Типова схемаФайлове