DALI RM16 2 x 0-10V

DALI RM16 2 x 0-10V

 

DALI интерфейс за управление на два 1-10V баласта.
Подходящ за регулиране на цветна температура.

Съответства на DT8.

Арт. номер 89453857-HS (за DIN шина)
Арт. номер 89453857-DE (за скрит монтаж)

 

DALI интерфейс за управление на два 1-10V баласта. Подходящ за регулиране на цветна температура.

Съответства на DT8.

Арт. номер 89453857-HS (за DIN шина)
Арт. номер 89453857-DE (за скрит монтаж)

Характеристики

• Интерфейс за управление на два баласти с 1-10V вход;
• Реле за включване и изключване на захранването на баластите;
• Автоматично калибриране на изходния сигнал;
• Режим за управление на два самостоятелни канала CW и WW;
• Възможност за задаване на състоянието на модула при спиране на захранването по линията;
• Изходен ток до 1mA на канал;
• Релейният контакт е свързан с нивото на интензитета – при 0 релето изключва, при ниво над 0 включва;
• Релето е подходящо при пикове на началния ток до 160А;
• Захранва се през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване;
• Получава един DALI DT8 адрес (Tc), с който може да участва в групи и сцени;
• Модели за инсталиране върху DIN шина и за скрит монтаж;
• Галванично разделяне на DALI входа и 1-10V изхода.

Технически данни

Типови схеми
Файлове