DALI RGB LED Dimmer CC DT8

DALI RGB LED Dimmer CC DT8


DALI димер на постоянен ток за RGB управление.
Три избираеми режима на работа.
Захранване от 12V DC до 48V DC.
Изходен ток от 350 mA до 700 mA.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 86458913-350 (350mA)
Арт. номер 86458913-500 (500mA)
Арт. номер 86458913-700 (700mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 86458913-350GM (350mA)
Арт. номер 86458913-500GM (500mA)
Арт. номер 86458913-700GM (700mA)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянен ток за RGB управление;
• Три избираеми режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета през един DALI адрес (RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два DALI адреса: един за димиране и един за цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление през два входа за бутони без DALI;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122 Hz, 244 Hz, 488 Hz, 976 Hz;
• Модели с общ плюс и с общ минус;
• Варианти за входен постоянен ток: 350 mA, 500 mA и 700 mA;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Захранващо напрежение: от 12V DC до 48V DC;
• Изходно напрежение: до 45V DC;
• Вградена защита срещу късо съединение;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Модели с общ плюсМодели с общ минус

Типови схеми

DALI режим - Управление през DALI линията
(Модели с общ плюс)


Режим SwitchDim2 - Управление през бутони
(Модели с общ плюс)

Файлове

DALI RGB LED Dimmer CC DT8

 

DALI димер на постоянен ток, подходящ за RGB управление. Три избираеми режима на работа. Захранване от 12V DC до 48V DC, изходен ток от 350 mA до 700 mA.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 86458913-350 (350mA)
Арт. номер 86458913-500 (500mA)
Арт. номер 86458913-700 (700mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 86458913-350GM (350mA)
Арт. номер 86458913-500GM (500mA)
Арт. номер 86458913-700GM (700mA)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянен ток за RGB управление;
• Три избираеми режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета през един DALI адрес (RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два DALI адреса: един за димиране и един за цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление през два входа за бутони без DALI;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122 Hz, 244 Hz, 488 Hz, 976 Hz;
• Модели с общ плюс и с общ минус;
• Варианти за входен постоянен ток: 350 mA, 500 mA и 700 mA;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Захранващо напрежение: от 12V DC до 48V DC;
• Изходно напрежение: до 45V DC;
• Вградена защита срещу късо съединение;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Модели с общ плюсМодели с общ минус

Типови схеми

DALI режим - Управление през DALI линията
(Модели с общ плюс)


Режим SwitchDim2 - Управление през бутони
(Модели с общ плюс)

Файлове