DALI Repeater

DALI Repeater

 

Устройство за удължаване на DALI линията до 600 m чрез образуване на вторичен кръг, галванично разделен от първичния. Двупосочен режим на работа, подходящ за Multi Master системи.

Модел и с вградено захранване за вторичния кръг.

Арт. номер 86458401(За DIN шина)
Арт. номер 86458401-PS (DALI захранване 200mA)
Арт. номер 86458401-PS-HS (За DIN шина, DALI захранване 200mA)

 

Устройство за удължаване на DALI линията до 600 m чрез образуване на вторичен кръг, галванично разделен от първичния. Модулът работи в двупосочен режим и е подходящ за Multi Мaster системи. Модел и с вградено захранване за вторичния кръг.

Арт. номер 86458401
(За DIN шина)

Арт. номер 86458401-PS
(DALI захранване 200mA)

Арт. номер 86458401-PS-HS
(За DIN шина, DALI захранване 200mA)

Характеристики

• Разширява DALI системата и удължава DALI линията с допълнителни 300 m;
• Усилва и препредава DALI сигналите двупосочно;
• Образува вторичен DALI кръг, галванично разделен от първичния;
• Свободна конфигурация на подкръговете – звезда и каскадно;
• Каскадно свързани DALI Repeater до 3 броя;
• DALI устройствата се разпределят по подкръгове общо до 64 адреса за цялата система;
• Всеки от кръговете с отделно DALI захранване;
• Модел с вградено DALI захранване за подлинията;
• ТЕСТ бутон за лесна проверка на всички баласти;
• Модели за инсталиране върху DIN шина и за скрит монтаж.

Технически данни

Типични схеми

Sub 1:Във веригата на DALI Repeater се инсталира допълнителен захранващ модул (DALI PS).
Sub 2: DALI Repeater PS е с вградено захранване за кръга, свързан към изхода му.Каскадно свързване на до 3 DALI RepeaterФайлове