DALI Repeater

DALI Repeater

 

Устройство за удължаване на DALI линията до 600 m чрез образуване на вторичен кръг, галванично разделен от първичния. Двупосочен режим на работа, подходящ за Multi Master системи.

Модел и с вградено захранване за вторичния кръг.

Арт. номер 86458401
Арт. номер 86458401-PS (DALI захранване 200mA)

 

Устройство за удължаване на DALI линията до 600 m чрез образуване на вторичен кръг, галванично разделен от първичния. Модулът работи в двупосочен режим и е подходящ за Multi Мaster системи. Модел и с вградено захранване за вторичния кръг.

Арт. номер 86458401

Арт. номер 86458401-PS
(+ DALI захранване 200mA)

Характеристики

• Разширява DALI системата и удължава DALI линията до 600 m.
• Усилва и препредава DALI сигналите, двупосочно;
• Образува вторичен DALI кръг, галванично разделен от първичния;
• В Single Мaster режим конфигурацията на подкръговете е свободна – звезда и каскадно;
• При Multi Мaster режим броят на каскадно свързаните DALI Repeater е ограничен;
• DALI устройствата в системата могат да се разпределят по подкръгове - до 64 устройства с адрес общо за цялата система;
• Във всеки от кръговете се инсталира отделно DALI захранване (DALI PS);
• DALI Repeater PS е с вградено DALI захранване за веригата, свързаната на изхода му;
• Модели за инсталиране върху DIN шина и за скрит монтаж.

Технически данни

Типични схеми

Sub 1: Във веригата на DALI Repeater се инсталира допълнителен захранващ модул (DALI PS).
Sub 2: DALI Repeater PS е с вградено захранване за кръга, свързан към изхода му.Файлове