DALI PS

DALI PS

DALI-2 захранващ модул за DALI линия.
Различни варианти на изходния ток.

Арт. номер 24033444 (250 mA, за DIN шина)
Арт. номер 24033444-2 (200 mA, скрит монтаж)
Арт. номер 24033444-128 (128mA, скрит монтаж)
Арт. номер 24033444-30 (30mA, вграждане)
Арт. номер 24033444-80 (80mA, вграждане)
Арт. номер 24033444-24VDO (100mA, вграждане)

 

DALI захранващ модул за DALI линия.
Различни варианти на изходния ток.

DALI 2 устройства.

Арт. номер 24033444
(250 mA, за DIN шина)

Арт. номер 24033444-2
(200 mA, скрит монтаж)

Арт. номер 24033444-128
(128 mA, скрит монтаж)

Арт. номер 24033444-30
(30 mA, вграждане)

Арт. номер 24033444-80
(80mA, вграждане)

Арт. номер 24033444-24VDO
(100 mA, вграждане)

Характеристики

• Централно DALI захранване;
• Осигурява захранване за цял DALI кръг. Един DALI кръг включва до 64 стандартни DALI устройства с адрес.
• Варианти за изходен ток: 250mA/220mA гарантирани, 150mA/128mA гарантирани, 230 mA/200mA гарантирани, 100mA гарантирани или 30mA/80mA гарантирани;
• DALI 2 устройства: DALI PS, DALI PS2, DALI PS128, DALI PS2 30mA, DALI PS2 80mA, DALI PS24 100mA;
• Разширена функционалност при DALI PS (250mA): проверка през РС софтуера DALI Cockpit на потреблението, времето на работа и тока в захранвания DALI кръг;
• Модели за инсталиране в конзолна кутия, върху DIN шина или за скрит монтаж;
• DALI не е SELV. Важат изискванията за монтаж при ниско напрежение.

Технически данни


Файлове