DALI Expander

DALI Expander

 

Модул за разширяване на DALI системата.
Допълнителен подкръг за увеличаване броя на изпълнителните устройства и удължаване на DALI линията.

Вградено DALI захранване за вторичния DALI кръг.

Арт. номер 89453847
Арт. номер 89453847-S
Арт. номер 89453847-HS (за DIN шина)

 

Модул за разширяване на DALI системата. Допълнителен подкръг за увеличаване броя на изпълнителните устройства и удължаване на DALI линията.
Вградено DALI захранване за вторичния DALI кръг.

Арт. номер 89453847
Арт. номер 89453847-S
Арт. номер 89453847-HS
(за DIN шина)

Характеристики

• Модул за разширяване на DALI кръга с допълнителен подкръг;
• Подходящ за управление на по-голям брой баласти през един адрес;
• За главната линия DALI Expander е стандартнo изпълнително устройства с един DALI адрес;
• Изходът (DALI OUT) е с вградено 200mA DALI захранване за вторичния кръг;
• Получените на DALI входа команди се препредават Broadcast на изхода;
• Възможност за изпращане на запитване за състоянието на лампите в подкръга - QUERY LAMP FAILURE (над Firmware V1.2);
• Алтернативно Broadcast управление без DALI през вход за бутон - функция Switch&Dim при модела за вграждане;
• Галванично разделяне на главния и вторичния DALI кръг;
• Модели за монтаж на DIN шина и за вграждане.

Технически данни

Типични схеми

Схема 1 - Управление на подкръга през вход за външно включване и димиране
Switch&Dim при модела за вграждане
Схема 2 - Управление на подкръга през главния DALI кръг
Схема 3 - Свързване на няколко DALI Expander към един DALI кръгФайлове