DALI Expander 3

DALI Expander 3

 

Модул за разширяване на DALI системи с три допълнителни подкръга, всеки с отделен адрес и Broadcast управление. Алтернативно управление без DALI през външни бутони.

Вградено захранване за подкръговете.

Арт. номер. 89453847-3

 

Модул за разширяване на DALI системи с три допълнителни подкръга, всеки с отделен адрес и Broadcast управление. Алтернативно управление без DALI през външни бутони.

Вградено захранване за подкръговете.

Арт. номер. 89453847-3

Характеристики

• Устройство за разширяване на DALI кръга;
• Подходящ за управление на по-голям брой DALI устройства през един DALI адрес;
• Три изхода (A, B, C) за свързване на допълнителни линии;
• Вградено DALI захранване по 50mA за всеки изход;
• За главната DALI линия всеки подкръг е DALI устройство с отделен адрес;
• Постъпилите на входа (DALI IN) команди се предават на съответния изход Broadcast, т.е. всички устройства в този подкръг получават командата;
• Алтернативно управление без DALI през входове за бутони с възможност за включване, изключване и димиране на всяка подлиния (функция Switch&Dim);
• Предаване на групови команди от един изходен кръг на друг;
• Галванично разделяне на главната DALI линия и подкръговете.

Технически данни

Типични схеми

Схема 1 - Управление на трите подкръга без DALI през входове за външно включване и димиране
Схема 2 - Управление на трите подкръга от главната DALI линияФайлове