DALI CW-WW Dimmer CC DT8

DALI CW-WW CC DT8
DALI CW-WW CC

LED димер на постоянен ток с два канала, подходящ за регулиране на цветната температура.
Четири режима за управление, вкл. DT8.
Захранване 12V - 48V DC, изходен ток 350mA-1000mA.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 86458911-350 (350mA)
Арт. номер 86458911-350DE (350mA)
Арт. номер 86458911-500 (500mA)
Арт. номер 86458911-500DE (500mA)
Арт. номер 86458911-700 (700mA)
Арт. номер 86458911-1000 (1000mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 86458911-350GMDE (350mA)
Арт. номер 86458911-500GMDE (500mA)
Арт. номер 86458911-700GM (700mA)
Арт. номер 86458911-1000GM (1000mA)

 

LED димер на постоянен ток с два канала, подходящ за регулиране на цветната температура. Четири режима за управление, вкл. DT8. Захранване 12V - 48V DC, изходен ток от 350 mA до 1000 mA.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 86458911-350 (350mA)
Арт. номер 86458911-350DE (350mA)
Арт. номер 86458911-500 (500mA)
Арт. номер 86458911-500DE (500mA)
Арт. номер 86458911-700 (700mA)
Арт. номер 86458911-1000 (1000mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 86458911-350GMDE (350mA)
Арт. номер 86458911-500GMDE (500mA)
Арт. номер 86458911-700GM (700mA)
Арт. номер 86458911-1000GM (1000mA)

Характеристики

• LED димер на постоянен ток за управление на цветна температура;
• Четири избираеми режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цветната температура през един DALI адрес (Colour Type Tc);
• Режим Balance & Dim за независимо димиране и настройка на цветната температура през два DALI адреса - един за димиране и един за баланса между каналите;
• Режим Dim 2 Warm за димиране с едновременна промяна на цветната температура през един DALI адрес;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление през два входа за бутони без DALI;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122 Hz, 244 Hz, 488 Hz, 976 Hz;
• Четири варианта за максимален входен ток: 350 mA, 500 mA, 700 mA и 1000 mA;
• Модели с общ плюс и общ минус;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Захранващо напрежение: от 12V до 48V DC;
• Изходно напрежение: до 45V DC;
• Вградена защита срещу късо съединение;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Модели с общ плюсМодели с общ минус

Типови схеми

DALI режим - Управление през DALI линията
(Модели с общ плюс)


Режим SwitchDim2 - Управление през бутони
(Модели с общ плюс)

Файлове