DALI CW-WW Dimmer CV DT8

DALI CW-WW LED Dimmer CV DT8


LED димер на постоянно напрежение за регулиране на цветната температура и интензитета. Четири режима на работа през DALI линията или с външен бутон.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А и 16А.

Арт. номер  89453836 (4A)
Арт. номер  86458673 (8A)
Арт. номер  89453838 (10A)
Арт. номер  89453841 (16A)
Арт. номер  89453841-HS (16A, DIN шина)

Характеристики

• LED димер на постоянно напрежение за управление на интензитет и цветна температура;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Четири избираеми режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цветната температура през един DALI адрес (Colour Type Tc);
• Режим Balance & Dim за димиране и настройка на цветната температура през два DALI адреса - един за димиране и един за баланса между каналите;
• Режим Dim 2 Warm за димиране с промяна на цветната температура през един общ адрес;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz; над FW версия 4.6 250Hz, 500Hz, 1kHz;
• Захранващо напрежение: 12V - 28V DC или 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Модели за вграждане, скрит монтаж или инсталиране върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове

DALI CW-WW LED Dimmer CV DT8

 

LED димер за постоянно напрежение за регулиране на цветната температура и интензитета. Четири режима на работа през DALI линията или с външен бутон.
Модели за входен ток до 4А, 8А, 10А и 16А,
захранващо напрежение 12V-28V DC или 12V-48V DC.

Арт. номер  89453836 (4A)
Арт. номер  86458673 (8A)
Арт. номер  89453838 (10A)
Арт. номер  89453841 (16A)
Арт. номер  89453841-HS (16A, DIN шина)

Характеристики

• LED димер на постоянно напрежение за управление на интензитет и цветна температура;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Четири избираеми режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цветната температура през един DALI адрес (Colour Type Tc);
• Режим Balance & Dim за димиране и настройка на цветната температура през два DALI адреса - един за димиране и един за баланса между каналите;
• Режим Dim 2 Warm за димиране с промяна на цветната температура през един общ адрес;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz; над FW версия 4.6 250Hz, 500Hz, 1kHz;
• Захранващо напрежение: 12V - 28V DC или 12V - 48V DC в зависимост от захранването на LED;
• Четири варианта за максимален входен ток: 4А, 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Модели за вграждане, скрит монтаж или инсталиране върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове