DALI Bluetooth Interface

DALI Bluetooth interface

 

Интерфейс за управление на DALI системи през мобилни устройства със смартфон приложение.

Арт. номер 89453584

APP Store: DALI Touch App

Google Play: DALI Touch App

 

Интерфейс за управление на DALI системи през мобилни устройства със смартфон приложение.

Арт. номер 89453584

APP Store: DALI Touch App

Google Play: DALI Touch App

Характеристики

• DALI Bluetooth 4.0 интерфейс;
• Модул за управлeние на DALI системи през Android/ IOS мобилно устройство;
• Фирмено приложение за Android и IOS мобилни устройства;
• Мобилното приложение отчита всички устройства с Bluetooth в обхвата;
• Възможност за генериране на до 32 схеми за обслужващия панел на мобилната версия;
• Пет готови схеми: различни комбинации за включване и изключване, димиране, регулиране на цвета и на цветната температура;
• Защитен достъп с Pin код;
• Лесно конфигуриране през софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Създаване на индивидуални схеми със свободно програмируеми бутони;
• Две базови функции за бутоните по избор: управление през DALI команди или смяна на схемата;
• Различни опции за управляваната зона: единични адреси, групи и Broadcast (за всички);
• Multi Мaster режим: в един DALI кръг могат да се инсталират няколко модула;
• Захранва се през DALI линия.

Технически данни

Типични схеми

Схема 1 - Включване/изключване и димиранеСхема 2 - Регулиране на цвета и цветната температура


Файлове