DALI 4Ch LED Dimmer CV DT6

DALI 4Ch LED Dimmer CV DT6

LED димер за постоянно напрежение с четири канала и три избираеми режима на работа. Подходящ за управление през DALI или от външен бутон.

Захранващо напрежение 12V-48V DC.
Модели за входен ток до 8А, 10А, 16А.
DALI-2 съвместими (над FW 4.6).

Арт. номер 89453835 (8A)
Арт. номер 86459560 (10A)
Арт. номер 89453832 (16A)
Арт. номер 89453832-HS (16A, за DIN шина)

 

LED димер за постоянно напрежение с четири канала и три избираеми режима на работа. Подходящ за управление през DALI или от външен бутон.
Захранващо напрежение 12V-48V DC.
Модели за входен ток до 8А, 10А, 16А при различни монтажни условия.

DALI-2 съвместими (над FW 4.6).

Арт. номер 89453835 (8A)
Арт. номер 86459560 (10A)
Арт. номер 89453832 (16A)
Арт. номер 89453832-HS
(16A, за DIN шина)

Характеристики

• 4-канален LED димер за постоянно напрежение;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT6 за индивидуално управление на четирите канала през отделни DALI адреси;
• Режим Colour & Dim за управление на RGBW лампи през два DALI адреса - един за димиране и един за цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Избор на PWM честотата: 122Hz/ 244Hz/ 488Hz/ 976Hz; над FW4.6 250Hz/ 500Hz/ 1kHz;
• Захранващо напрежение: 12V - 48V DC;
• Три варианта за максимален входен ток: 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Три възможности за инсталиране: вграждане, скрит монтаж и върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове