DALI-2 Switch Cross NFC

DALI-2 Switch Cross NFC

 
Панел с четири програмируеми бутона за DALI управление.

NFC настройка на бутоните.
DALI-2 управляващо устройство.

Цвят на панела:
Арт. номер 86459793-W-... (бял, RAL9010)
Арт. номер 86459793-W16-... (бял, RAL9016)
Арт. номер 86459793-B-... (черен)

Заводска настройка:
Арт. номер 86459793-...-2-app (аpp-controller active)
Арт. номер 86459793-...-2-int (instances active)
Арт. номер 86459793-...-NFC (аpp-controller + NFC)

Обозначаване на бутоните:
Арт. номер 86459793-Z00 (клиентски дизайн)
Арт. номер 86459793-Z01 (димиране)
Арт. номер 86459793-Z02 (димиране и щори)


 
Панел с четири програмируеми бутона за DALI управление. NFC настройка на бутоните. DALI-2 управляващо устройство.

Цвят на панела:
Арт. номер 86459793-W-... (бял, RAL9010)
Арт. номер 86459793-W16-... (бял, RAL9016)
Арт. номер 86459793-B-... (черен)

Заводска настройка:
Арт. номер 86459793-...-2-app (аpp-controller active)
Арт. номер 86459793-...-2-int (instances active)
Арт. номер 86459793-...-NFC (аpp-controller + NFC)

Обслужващ панел с печат:
Арт. номер 86459793-Z00 (клиентски дизайн)
Арт. номер 86459793-Z01 (димиране)
Арт. номер 86459793-Z02 (димиране, щори)

Характеристики

• DALI-2 управляващ модул с четири програмируеми бутона;
• Индивидуална настройка за всеки бутон;
• Интегриран контролер за директно DALI управление;
• Четири DALI-2 настройки на бутоните за комуникация с други управляващи устройства;
• Ново: Алтернативна функция на бутоните с активиране през команда за сцена или ключ (вход 4);
• Ново: Модел с възможност за удобна NFC настройка през LUNATONE NFC Smartphone App;
• Контролерът управлява единични адреси, групи или всички (Broadcast);
• Поддържа стандартни DALI команди за включване, изключване, димиране както и готови или потребителски макроси;
• Директно регулира цветна температура и цвят (DT8 изпълнителни устройства);
• Конфигурира се през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Звукова сигнализация за лесно локализиране;
• Multi Master режим: в един DALI кръг могат да се свържат няколко DALI-2 Switch;
• Удобен за инсталиране на стена или към конзолна кутия;
• Захранва се директно от DALI линия, не е необходимо допълнително захранване.

Технически данни

Типови схеми

Директно DALI управление на изпълнителни устройстваКомуникация с управляващо устройство

Файлове