DALI-2 Bluetooth 5 Interface

DALI-2 BT5 Room Controller

 

DALI-2 Bluetooth 5 интерфейс
Конфигуриране и обслужване на DALI система през мобилни устройства.

Вградено 200 mA захранване за DALI линията.

Арт. номер 87454427

 

DALI-2 Bluetooth 5 интерфейс за конфигуриране и обслужване на DALI система през мобилни устройства. Вградено 200 mA захранване за DALI линията.

Арт. номер 87454427

Характеристики

• DALI Bluetooth 5.0 интерфейс;
• Модул за настройка и обслужване на DALI система през мобилно устройство;
• Мобилно адресиране и конфигуриране през приложението DALI Cockpit Mobile;
• Вградено захранване 200 mA за един DALI кръг;
• Тест бутон за бърза проверка на линията и товарите;
• Адресиране, групиране, задаване на сцени и базови DALI настройки на изпълнителните устройства в кръга;
• Свободно програмиране на управляващи устройства с бутони - DALI MC, DALI Switch Cross, DALI ROT, DALI-2 Touchpanel;
• Настройка на автоматично управление през датчици за движение и осветеност, таймери и модули за изпълнение на сценарий;
• Създаване на схеми за управление със свободно програмируеми бутони за on/off, димиране, задаване на цвят или цветна температура;
• Защитен код за достъп, включително за ниво адресиране;
• Подходящ за скрит монтаж и вграждане.

Технически данни

Типични схемиФайлове