DALI 0-10V PWM

DALI 0-10V PWM

 

Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в PWM изходен сигнал.
Подходящ за включване към DALI на товари с PWM вход за управление.

Съответства на DT5.

Арт. номер 86458508-PWM

 
Интерфейсен модул за преобразуване на DALI входен в PWM изходен сигнал. Подходящ за включване към DALI на товари с PWM вход за управление. Съответства на DT5.

Арт.номер 86458508-PWM

Характеристики

• Модул за преобразуване на DALI входен в PWM изходен сигнал;
• Подходящ за свързване към DALI на товари с PWM вход на управление;;
• Устойчиво на смущения цифрово предаване на сигнала в сравнение с устройствата с аналогово изходно напрежение;
• Преобразува DALI 8-Bit arc power level в PWM сигнал (~500Hz) 0%-100%;
• Съответства на DT5 (над Firmware 2.0);
• Линейна или логаритмична характеристика на преобразуване на сигнала по избор (DT5);
• Превключване на диапазона за изходното напрежение между 0-10V и 1-10V (DT5);
• Възможност за индивидуално задаване на диапазона на изходното напрежение (над Firmware 2.0);
• Максимален ток на изхода 1mA (натоварване);
• Захранване през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване;
• Получава индивидуален DALI адрес и може да участва в групи и сцени;
• Двойни DALI изводи за разклоняване на линията;
• Галванично разделяне на DALI и PWM сигнала.

Технически данни

Типови схемиФайлове