DALI маркировка

DALI маркировка

 
Продуктите, които са разработени и произведени съгласно DALI стандарта, са обозначени със съответната маркировка.
 
 
 

Знакът за DALI 2 се поставя на устройства, преминали тестовата процедура по изискванията на разширената версия на стандарта.

DALI маркировка

 

Продуктите, които са разработени и произведени съгласно DALI стандарта, са обозначени със съответната маркировка.

Знакът за DALI 2 се поставя на устройства, преминали тестовата процедура по изискванията на разширената версия на стандарта.