Автоматично управление

Автоматично управление

 

DALI Sequencer

Управление по сценарий – последователно изпращане на DALI команди по зададен график.

Повече за устройството...

 

DALI CDC

Биодинамично управление на осветлението чрез плавни преходи на светлината по график съобразно денонощните биоритми.

Повече за устройството...

 

DALI LR PS20

Управляващ модул за автоматично редуциране на мощността. Вградено DALI захранване за управляваната линия.

Повече за устройството...

 

DALI RTC Timer

Две устройства в едно - DALI часовник за реално време и модул за управление по зададен график.

Повече за устройството...

Автоматично управление

 

DALI Sequencer

Управление по сценарий – последователно изпращане на DALI команди по зададен график.

Повече за устройството...

 

DALI CDC

Биодинамично управление на осветлението чрез плавни преходи на светлината по график, съобразен с денонощните биоритми.

Повече за устройството...

 

DALI LR PS20

Управляващ модул за автоматично редуциране на мощността. Вградено DALI захранване за управляваната линия.

Повече за устройството...

 

DALI RTC Timer

Две устройства в едно - DALI часовник за реално време и модул за управление по зададен график.

Повече за устройството...