Преобразуватели на сигнали

Преобразуване на сигнали

DALI RM8 0-10V / DALI RM16 0-10V

Комбиниран модул за преобразуване на DALI сигнал в 0-10V/PWM плюс релеен контакт, управляван по DALI.

Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройството...


 

DALI RM16 2 x 0-10V

Модул за DALI управление на два 1-10V баласта (Тс).
Вградено реле за сигурно изключване на товарите.

Варианти за различни монтажни условия.

Повече за устройството...

 

1Ch-LED Booster/Dimmer

1-канален LED баласт за постоянно напрежение, работещ като PWM Booster или димер.

Повече за устройството...

 

DALI DT8 to DT6

DALI интерфейс за преобразуване на DT8 Tc команди в DT6 сигнали за управление.

Повече за устройството...

 

DALI Dim2warm

DALI интерфейс за едновременно управление на два канала с DT6 команди за димиране.

Повече за устройството...

DALI 0-10V интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на DALI управляващ сигнал в 0-10V/PWM, подходящи за свързване към DALI линията на устройства с 0-10V/PWM вход.

Съответстват на DT5.

Повече за устройствата...

 

0-10V DALI интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на 0-10V аналогов сигнал в ниво за DALI димиране.

Вариант и с вградено DALI захранване.

Повече за устройствата...

Преобразуване на сигнали

 

 

DALI RM8 0-10V
DALI RM16 0-10V

Комбиниран модул за преобразуване на DALI сигнал в 0-10V/PWM + релеен контакт, управляван по DALI. Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройството...


 

DALI RM16 2 x 0-10V

Модул за DALI управление на два 1-10V баласта (Тс). Вградено реле за сигурно изключване на товарите.

Варианти за различни монтажни условия.

Повече за устройството...

 

1Ch-LED Booster/Dimmer

1-канален LED баласт за постоянно напрежение, работещ като PWM Booster или димер

Повече за устройството...

 

DALI DT8 to DT6

DALI интерфейс за преобразуване на DT8 Tc команди в DT6 сигнали за управление.

Повече за устройството...

 

DALI Dim2warm

DALI интерфейс за едновременно управление на два канала с DT6 команди за димиране.

Повече за устройството...

 

DALI 0-10V интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на DALI управляващ сигнал в 0-10V/PWM, подходящи за свързване към DALI линията на устройства с 0-10V/PWM вход.
Съответстват на DT5.

Повече за устройствата...

 

0-10V DALI интерфейс

Интерфейсни модули за преобразуване на 0-10V аналогов сигнал в ниво за DALI димиране. Вариант и с вградено DALI захранване.

Повече за устройствата...