Какво е DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
е стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация. Стандартът е отворен, за да се гарантира съвместимост на устройствата от различни производители. С индивидуалното адресиране и опростената си структура DALI предлага редица предимства спрямо други интерфейси.


DALI концепцията е отворена към нови приложения.
Проекти от различен мащаб се реализират като самостоятелни DALI системи – от помещение с едно осветително тяло до комплексно управление на няколко кръга.

През подходящ интерфейс към DALI линията се свързват и устройства без DALI вход като лампи, управления за щори, прозорци, врати, поливни системи и др. Функционалността на вече изградени инсталации също може да се разшири с възможностите на DALI без да се налагат ремонти дейности.


DALI работи успешно и като подсистема на сградната автоматизация чрез комуникация с централното управление и другите кръгове. Като част от BMS DALI предлага икономически рентабилна материална база и улеснява техническото изпълнение.
DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
е общоприетото наименование на стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация. Стандартът е отворен, за да се гарантира съвместимост на устройствата от различни производители. С индивидуалното адресиране и опростената си структура DALI предлага редица предимства спрямо други интерфейси.

DALI концепцията е отворена за нови приложения.
Проекти от различен мащаб се реализират като самостоятелни DALI системи – от помещение с едно осветително тяло до комплексно управление на няколко кръга.

През подходящ интерфейс към DALI линията се свързват и устройства без DALI вход като лампи, управления за щори, прозорци, врати, поливни системи и др. Функционалността на вече изградени инсталации също може да се разшири с възможностите на DALI без да се налагат ремонти дейности.

DALI работи успешно и като подсистема на сградната автоматизация чрез комуникация с централното управление и другите кръгове. Като част от BMS DALI предлага икономически рентабилна материална база и улеснява цялостното техническо изпълнение.

Кои са предимствата на DALI...

Какво включва една DALI система...

Повече за общите технически параметри...

DALI маркировка...