Изпълнителни

Изпълнителни устройства

 

Фазови димери и релета

Фазови димери с три режима на работа и релейни модули за управление през DALI на крайни устройства без DALI вход.
Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройствата...

Преобразуватели на сигнали

Интерфейс за свързване на управляващи устройства без DALI вход и преобразуване на сигналите им в DALI.

Интерфейс за управление на крайни устройства без DALI вход с преобразуване на DALI управляващия сигнал в друг вид.

Повече за устройствата...

 

LED захранване CV/CC

1-канален LED димер и LED захранване с DALI управление.
Модели за постоянен ток и за постоянно напрежение.

Повече за устройствата...

LED димери СV DT6

12-48V LED димери за постоянно напрежение.
Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани през DALI или с външни бутони.

Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

LED димери СС DT6

12-48V LED димери за постоянен ток.
Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани през DALI или с външни бутони.

Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

LED управление на цвета СV DT8

12-48V LED димери на постоянно напрежение за
регулиране на цвета и цветна температура през DALI или с външни бутони.

Съответстват на DT8.

Повече за устройствата...

LED управление на цвета CC DT8

12-48V LED димери на постоянен ток
за регулиране на цвета и цветна температура през DALI или с външни бутони.

Съответстват на DT8.

Повече за устройствата...

Изпълнителни устройства

 

Фазови димери и релета

Фазови димери с три режима на работа и релейни модули за управление през DALI на крайни устройства без DALI вход.
Варианти за различни товари и монтажни условия.

Повече за устройствата...

Преобразуватели на сигнали

Интерфейс за свързване на управляващи устройства без DALI вход и преобразуване на сигналите им в DALI.

Интерфейс за управление на крайни устройства без DALI вход с преобразуване на DALI управляващия сигнал в друг вид.

Повече за устройствата...

 

LED захранване CV/CC

1-канален LED димер и LED захранване с DALI управление. Модели за постоянен ток и за постоянно напрежение.

Повече за устройствата...

 

LED димери СV DT6

12-48V LED димери за постоянно напрежение. Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани през DALI или с външни бутони.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

 

LED димери СС DT6

12-48V LED димери за постоянен ток. Варианти с 1, 2, 3 или 4 канала, управлявани през DALI или с външни бутони.
Съответстват на DT6.

Повече за устройствата...

 

LED управление на цвета СV DT8

12-48V LED димери на постоянно напрежение за регулиране на цвета и цветна температура през DALI или с външни бутони.
Съответстват на DT8 – управление на няколко канала през един DALI адрес.

Повече за устройствата...

 

LED управление на цвета CC DT8

12-48V LED димери на постоянен ток за регулиране на цвета и цветна температура през DALI или с външни бутони.
Съответстват на DT8  – управление на няколко канала през един DALI адрес.

Повече за устройствата...