Захранване и разширяване на DALI линията

Захранване и разширяване на DALI линията

 

DALI PS

DALI захранващ модул за DALI линия.
Модели с изходен ток от 30mA до 250 mA.
Различни възможности за инсталиране.

DALI 2 устройства.

Повече за устройствата...

 

DALI Expander

Модул за разширяване на DALI линията с един допълнителен подкръг, галванично разделен от първичната верига.
Вградено DALI захранване за подлинията.

Повече за устройството...

 

DALI Expander

Модул за разширяване на DALI линията с един допълнителен подкръг, галванично разделен от първичната верига.
Вградено DALI захранване за подлинията.

Повече за устройството...

 

DALI Expander 3

Модул за разширяване на DALI линията с три допълнителни подкръга, галванично разделени от първичната верига.
Трите изхода са с вградено DALI захранване.

Повече за устройството...

 

DALI Expander 3

Модул за разширяване на DALI линията с три допълнителни подкръга, галванично разделени от първичната верига.
Трите изхода са с вградено DALI захранване.

Повече за устройството...

 

DALI Repeater

Модул за удължаване на DALI линията до 600 m. Образува допълнителен кръг, галванично разделен от първичния.
Модел и с вградено DALI захранване.

Повече за устройството...

 

DALI Repeater

Модул за удължаване на DALI линията до 600 m. Образува допълнителен кръг, галванично разделен от първичния.
Модел и с вградено захранване.

Повече за устройството...