Home_LT-BG

DALI технология

за сградни инсталации

за сградни инсталации

РЕШЕНИЯ

и при най-високи изисквания

Bluetooth
DALI Touchpanel
DALI Touchpanel
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
Новo при насМултифункционални дисплеи за управление и настройка
DALI-2 Display 7" ...DALI-2 Display 4" ...

Сензорни панели с разнообразен дизайн и функционалност
DALI-2 Touchpanel ...

Иновации за удобно управление
DALI-2 Switch Cross NFC ...DALI-2 MC NFC ...DALI-2 ROT NFC ...

Bluetooth интерфейс за настройка и управление
DALI-2 BT5 Room Controller ...

KNX DALI интерфейс
KNX-DALI Gateway ...
Защо DALI?Как инсталациите в модерните сгради да предлагат оптимален комфорт при планирана икономическа рентабилност и енергийна ефективност?
Въпрос от проектанти, производители, технически изпълнители и инвеститори.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) е стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация.

DALI е създаден, за да улеснява - улеснява изпълнението, обслужването и поддръжката при достъпна материална база и повече функционалност.

Повече за DALI ...

DALI устройстваЗа управление

DALI дисплей, сензорни панели, бутони, безжични устройства, датчици, таймери и контролни модули.
Повече за управляващите устройства ...


Изпълнителни устройства

DALI фазови димери, релета, управление на щори,
безжично свързване към DALI на външни консуматори,
DC LED димери за цвят и цветна температура и други.
Повече за изпълнителните устройства ...


Интерфейс

Свързване към DALI на персонални компютри, контролни системи, KNX управления, 0-10V устройства и други.
Повече за интерфейсните устройства ...


DALI захранване

Устройства за захранване и разширяване на DALI линията.
Повече за захранващите и разширителни устройства ...


DALI технология
за сградни системи


Как инсталациите в модерните сгради да създават оптимален комфорт, да са икономически рентабилни и енергийно ефективни? - въпрос от проектанти, производители, технически изпълнители и инвеститори.

Комбинация от предимства предлага DALI протоколът - улеснява изпълнението, обслужването и поддръжката при достъпна материална база и повече функционалност.

Повече за DALI...
Лунатоне проектира и произвежда електроника съгласно DALI стандарта.

Над 110 вида практични модули за самостоятелни инсталации и подсистеми в сградната автоматизация:
•  за контрол и обслужване на осветлението в дома, офиса, магазина, производството;
•  за автоматизирано управление в BMS, умна къща и единични системи;
•  за управление на различни по вид устройства - лампи, щори, врати, поливни системи и др.

Към предимствата на DALI Лунатоне добавя:
•  Над 1 милион произведени DALI устройства;
•  Над 15 години успешно прилагане в практиката.

Повече за устройствата на Лунатоне...