wDALI RM8

wDALI RM8

 

Релеен модул, свързан безжично към DALI линията. Подходящ за включване към DALI системата на лампи, разположени извън DALI кръга, както и на други товари без DALI вход.

Арт. номер 86459542

 

Релеен модул, свързан безжично към DALI линията. Подходящ за включване към DALI системата на лампи, разположени извън DALI кръга, както и на други товари без DALI вход.

Арт. номер 86459542

Характеристики

• Релеен модул за безжично свързване към DALI системата на товари без DALI вход и включването респ. изключването им с DALI команди;
• Работи в комбинация с предавател, инсталиран в DALI линията;
• Захранване на предавателя - през DALI линията;
• Захранване на приемника с релейния контакт - от мрежата;
• Получава индивидуален DALI адрес, с който може да участва в групи и сцени;
• Конфигурира се през софтуерния инструмент DALI-Cockpit и интерфейс DALI USB.

Технически данни

Типови схемиФайлове