wDALI RM8 0-10V PWM

wDALI RM8 0-10V PWM

 

Безжично DALI управление на 0-10V модули.
Приемник с вградено реле за сигурно изключване на товара.

Арт. номер 89453852 (RM8 0-10V PWM)

 

Безжично DALI управление на 0-10V модули. Приемникът е с вградено реле за сигурно изключване на товара.

Арт. номер 89453852 (RM8 0-10V PWM)

Характеристики

• Модул за безжично свързване към DALI система на баласти с PWM вход за управление;
• Димиране, включване и изключване на 0-10V модули с DALI команди;
• Вградено реле за прекъсване на захранването на баласта;
• PWM изходът осигурява устойчиво на смущения предаване на сигнала, подходящо при електронни баласти с PWM вход на управление;
• Преобразуване на DALI ниво за димиране в PWM сигнал (0%-100%);
• Линейна и логаритмична крива за управление на товара - съответства на DT5;
• Превключване на диапазона на изходното напрежение между 0-100% и 10-100% PWM - съответства на DT5;
• Управлението на релейния контакт е в зависимост от нивото на интензитета – при 0 релето изключва, при ниво над 0 включва;
• Изходен ток до 1 mA;
• Комбинирано действие на предавател, инсталиран в DALI линията, и приемник, свързан с товара;
• Захранване на предавателя през DALI линията;
• Захранване на приемника с релеен контакт от мрежата;
• Конфигурира се през софтуерния инструмент DALI-Cockpit и интерфейс DALI USB.

Технически данни

Типови схеми
Файлове