wDALI GR Transmitter, wDALI Receiver PS20

wDALI GR Transmitter, wDALI Receiver PS20

 

Модули за безжично свързване и управление на DALI товари, разположени извън DALI кръга.

Арт. номер 86459587-GRTM (Предавател)
Арт. номер 86459587-GRRPS (Приемник)

Характеристики

• Модули за безжично свързване към DALI линията на DALI товари, разположени извън кръга;
• Комбинирано действие на предавател (Transmitter), включен в главния DALI кръг, и приемник (Receiver), образуващ подкръг с отделените от линията DALI товари;
• Обхватът на връзката е до 300 м за открито пространство, 10-20 м в сгради;
• Лесно конфигуриране на приемника (Receiver) с избиране на група от превключвател, монтиран на корпуса му;
• Подкръгът към един приемник се управлява чрез команди, изпратени до групата му (настройка на превключвателя на приемника), или до всички в системата (Broadcast);
• Управлението на товарите в подкръга е Broadcast, т.е. предадените от приемника команди важат за всички;
• Предавателят (Transmitter) се захранва от главния DALI кръг;
• Приемникът (Receiver) се захранва от мрежата;
• Изходът на приемника (Receiver) е с вградено 20mA DALI захранване;
• При по-голяма консумация в подкръга линията може да се разшири с инсталиране на допълнителен модул от типа на DALI Expander;
• С един предавател (Transmitter) е възможно да се управляват няколко подкръга, всеки от тях с отделен приемник (Receiver);
• Двойни DALI клеми за лесно разклоняване на линията.

Технически данниТипови схеми

Схема 1 - Управление с един предавател и един приемник
Схема 2 - Управление с един предавател и два приемника/подкръга
Файлове

wDALI GR Transmitter + Receiver PS20

 

Модули за безжично свързване и управление на DALI товари, разположени извън DALI кръга.

Арт. номер 86459587-GRTM
(Предавател)

Арт. номер 86459587-GRRPS
(Приемник)

Характеристики

• Модули за безжично свързване към DALI линията на DALI товари, разположени извън кръга;
• Комбинирано действие на предавател (Transmitter), включен в главния DALI кръг, и приемник (Receiver), образуващ подкръг с отделените от линията DALI товари;
• Обхватът на връзката е до 300 м за открито пространство, 10-20 м в сгради;
• Лесно конфигуриране на приемника (Receiver) с избиране на група от превключвател, монтиран на корпуса му;
• Подкръгът към един приемник се управлява чрез команди, изпратени до групата му (настройка на превключвателя на приемника), или до всички в системата (Broadcast);
• Управлението на товарите в подкръга е Broadcast, т.е. предадените от приемника команди важат за всички;
• Предавателят (Transmitter) се захранва от главния DALI кръг;
• Приемникът (Receiver) се захранва от мрежата;
• Изходът на приемника (Receiver) е с вградено 20mA DALI захранване;
• При по-голяма консумация в подкръга линията може да се разшири с инсталиране на допълнителен модул от типа на DALI Expander;
• С един предавател (Transmitter) е възможно да се управляват няколко подкръга, всеки от тях с отделен приемник (Receiver);
• Двойни DALI клеми за лесно разклоняване на линията.

Технически данниТипови схеми

Схема 1 - Управление с един предавател и един приемник
Схема 2 - Управление с един предавател и два приемника/подкръга
Файлове