wDALI-2 BT5 Long Range Transmitter – Receiver

wDALI-2 BT5 Long Range Transmitter - Receiver

 

Модули за BT5 Long Range управление на DALI товари, разположени извън DALI кръга.

Арт. номер 89453321-GRTM (Предавател)
Арт. номер 89453321-GRR (Приемник)
Арт. номер 89453321-GRRPS (Приемник с 20mA DALI PS)

Характеристики

• Модули за безжично свързване към DALI линията на DALI товари, разположени извън кръга;
• Комбинирано действие на предавател (Transmitter), включен в главния DALI кръг, и приемник (Receiver), образуващ подкръг с отделените от линията DALI товари;
• Обхватът на връзката е до 300 м за открито пространство, 10-20 м в сгради;
• Лесно конфигуриране през DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Подкръгът към един приемник се управлява чрез команди до груповия му адрес или до всички в системата (Broadcast);
• Управлението на товарите в подкръга е Broadcast, т.е. предадените от приемника команди важат за всички;
• Поддържа и DALI-2 команди;
• Предавателят (Transmitter) се захранва от главния DALI кръг;
• Приемникът (Receiver) модел 89453321-GRR се захранва от DALI подкръга;
• Приемникът (Receiver) 89453321-GRRPS се захранва от мрежата, изходът му е с вградено 20mA DALI захранване за подкръга;
• При по-голяма консумация в подкръга линията може да се разшири с инсталиране на допълнителен модул от типа на DALI Expander;
• С един предавател (Transmitter) е възможно да се управляват няколко подкръга, всеки от тях с отделен приемник (Receiver) и групов адрес;
• Двойни DALI клеми за лесно разклоняване на линията.

Технически данни

Типови схеми

Схема 1 - Управление с един предавател и един приемник
Схема 2 - Управление с един предавател и два приемника/подкръга
Файлове

wDALI-2 BT5 Long Range Transmitter/ Receiver

 

Модули за BT5 Long Range управление на DALI товари, разположени извън DALI кръга.

Арт. номер 89453321-GRTM
(Предавател)

Арт. номер 89453321-GRR
(Приемник)

Арт. номер 89453321-GRRPS
(Приемник с 20mA DALI PS)

Характеристики

• Модули за безжично свързване към DALI линията на DALI товари, разположени извън кръга;
• Комбинирано действие на предавател (Transmitter), включен в главния DALI кръг, и приемник (Receiver), образуващ подкръг с отделените от линията DALI товари;
• Обхватът на връзката е до 300 м за открито пространство, 10-20 м в сгради;
• Лесно конфигуриране през DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Подкръгът към един приемник се управлява чрез команди до груповия му адрес или до всички в системата (Broadcast);
• Управлението на товарите в подкръга е Broadcast, т.е. предадените от приемника команди важат за всички;
• Поддържа и DALI-2 команди;
• Предавателят (Transmitter) се захранва от главния DALI кръг;
• Приемникът (Receiver) модел 89453321-GRR се захранва от DALI подкръга;
• Приемникът (Receiver) 89453321-GRRPS се захранва от мрежата, изходът му е с вградено 20mA DALI захранване за подкръга;
• При по-голяма консумация в подкръга линията може да се разшири с инсталиране на допълнителен модул от типа на DALI Expander;
• С един предавател (Transmitter) е възможно да се управляват няколко подкръга, всеки от тях с отделен приемник (Receiver) и групов адрес;
• Двойни DALI клеми за лесно разклоняване на линията.

Технически данни

Типови схеми

Схема 1 - Управление с един предавател и един приемник
Схема 2 - Управление с един предавател и два приемника/подкръга
Файлове