LED регулиране на цвета CC

Регулиране на цвета - LED димери за постоянен ток

DALI CW-WW CC DT8

DALI LED димер на постоянен ток за независимо регулиране на интензитет и цветна температура. Възможност за управление без DALI през входове за външни бутони.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CC DT8

DALI LED димер на постоянен ток, подходящ за настройка на RGB цвят. Възможност за управление без DALI през входове за външни бутони.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CC DT8

DALI LED димер на постоянен ток, подходящ за избор на RGBW цвят. Възможност за управление без DALI през входове за външни бутони.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

CС LED димери за регулиране на цвета

 

DALI CW-WW CC DT8

DALI LED димер на постоянен ток за независимо регулиране на интензитет и цветна температура. Възможност за управление без DALI през входове за външни бутони. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CC DT8

DALI LED димер на постоянен ток, подходящ за настройка на RGB цвят. Възможност за управление без DALI през входове за външни бутони. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CC DT8

DALI LED димер на постоянен ток, подходящ за избор на RGBW цвят. Възможност за управление без DALI през входове за външни бутони. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...