LED регулиране на цвета CC

Регулиране на цвета - LED димери за постоянен ток

DALI CW-WW CC DT8

DALI LED димер за постоянен ток и управление през един DALI адрес на димируеми LED модули с възможност за регулиране от студено до топло бяло.

Различни варианти за тока на изхода.
Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CC DT8

DALI LED димер за постоянен ток и управление през един DALI адрес на RGB LED модули.

Различни варианти за тока на изхода.
Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CC DT8

DALI LED димер за постоянен ток и управление през един DALI адрес на RGB или RGBW LED модули.

Различни варианти за тока на изхода.
Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

CС LED димери за регулиране на цвета

 

DALI CW-WW CC DT8

DALI LED димер за постоянен ток и управление през един DALI адрес на димируеми LED модули с възможност за регулиране от студено до топло бяло. Различни варианти за тока на изхода. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CC DT8

DALI LED димер за постоянен ток и управление през един DALI адрес на RGB LED модули. Различни варианти за тока на изхода. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CC DT8

DALI LED димер за постоянен ток и управление през един DALI адрес на RGB или RGBW LED модули. Различни варианти за тока на изхода. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...