LED регулиране на цвета СV

Регулиране на цвета - LED CV димери DT8

DALI CW-WW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на CW-WW лампи през DALI или външен бутон.
Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

DALI 2 х CW-WW CV DT8

Два DALI LED димера в един корпус за независимо управление на два Tc LED модула на постоянно напрежение.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

DALI RGB CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGB лампи през DALI или външен бутон.
Различни варианти за входния ток и корпуса.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

DALI RGBW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGBW лампи през DALI или външен бутон.
Различни варианти за входния ток и корпуса.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

CV LED димери за регулиране на цвета

 

DALI CW-WW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на CW-WW лампи през DALI или с външен бутон. Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...


 

DALI 2 х CW-WW CV DT8

Два DALI LED димера в един корпус за независимо управление на два Tc LED модула на постоянно напрежение.
Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGB лампи през DALI или с външен бутон. Различни варианти за входния ток и корпуса. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGB и RGBW лампи през DALI или с външен бутон. Различни варианти за входния ток и корпуса. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...