LED регулиране на цвета СV

Регулиране на цвета - LED CV димери DT8

DALI CW-WW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на CW-WW лампи през DALI или с външен бутон.
Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

DALI RGB CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGB лампи през DALI или с външен бутон.
Различни варианти за входния ток и корпуса.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

DALI RGBW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGBW лампи през DALI или с външен бутон.
Различни варианти за входния ток и корпуса.

Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

LED димери CV DT8 за регулиране на цвета

 

DALI CW-WW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на CW-WW лампи през DALI или с външен бутон. Различни варианти за захранването, входния ток и корпуса. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGB лампи през DALI или с външен бутон. Различни варианти за входния ток и корпуса. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за директно управление на RGB и RGBW лампи през DALI или с външен бутон. Различни варианти за входния ток и корпуса. Съответства на DT8.

Повече за устройствoто...