LED регулиране на цвета СV

Регулиране на цвета - LED CV интерфейс

 

DALI CW-WW CV DT8

Интерфейс за управление на димируеми лампи с регулиране от студено до топло бяло през един DALI адрес - съответства на DT8.

Различни варианти за входния ток и корпуса.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CV DT8

Интерфейс за управление на лампи с RGB вход през един DALI адрес - съответства на DT8.

Различни варианти за входния ток и корпуса.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CV DT8

Интерфейс за управление на лампи с RGBW или RGB вход през един DALI адрес - съответства на DT8.

Различни варианти за входния ток и корпуса.

Повече за устройствoто...

CV LED интерфейс за регулиране на цвета

 

DALI CW-WW CV DT8

Интерфейс за управление на димируеми лампи с регулиране от студено до топло бяло през един DALI адрес - съответства на DT8. Различни варианти за входния ток и корпуса.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGB CV DT8

Интерфейс за управление на лампи с RGB вход през един DALI адрес - съответства на DT8. Различни варианти за входния ток и корпуса.

Повече за устройствoто...

 

DALI RGBW CV DT8

Интерфейс за управление на лампи с RGBW или RGB вход през един DALI адрес - съответства на DT8. Различни варианти за входния ток и корпуса.

Повече за устройствoто...