LED димери CC

LED димери за постоянен ток

DALI 1Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с един канал.
Каналът се управлява през DALI или с външен ключ/бутон.
Варианти за захранващото напрежение и изходния ток.
Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 2Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с два канала.
Каналите се управлявляват през отделни DALI адреси.
Варианти за захранващото напрежение и изходния ток.
Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 3Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с три канала.
Каналите се управляват през отделни DALI адреси.
Варианти за захранващото напрежение и изходния ток.
Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 4Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с четири канала.
Каналите се управляват през отделни DALI адреси.
Варианти за захранващото напрежение и изходния ток.
Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

LED димери СС

 

DALI 1Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с един канал. Каналът се управлява през DALI или с външен ключ/бутон. Варианти за захранващото напрежение и изходния ток. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 2Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с два канала. Каналите се управлявляват през отделни DALI адреси. Варианти за захранващото напрежение и изходния ток. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 3Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с три канала. Каналите се управляват през отделни DALI адреси. Варианти за захранващото напрежение и изходния ток. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 4Ch-LED-Dimmer CC DT6

LED баласт за постоянен ток с четири канала. Каналите се управляват през отделни DALI адреси. Варианти за захранващото напрежение и изходния ток. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...