LED димери CC DT6

DT6 LED димери за постоянен ток

DALI 1Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с един канал и три опции за управление - DALI, от бутони или през датчик за движение с релеен контакт.

Изходен ток от 350 mA до 2500 mA.
Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 2Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с два канала,
управлявани през DALI или с външни бутони.

Модели с общ минус и общ плюс, варианти за изходния ток.
Четири режима на работа, вкл. DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 3Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с три канала,
управлявани през DALI или с външни бутони.

Модели с общ минус и общ плюс, варианти за изходния ток.
Три режима на работа, вкл. DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 4Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с четири канала,
управлявани през DALI или с външни бутони.

Модели с общ минус и общ плюс, варианти за изходния ток.
Три режима на работа, вкл. DT6.

Повече за устройствoто...

DT6 LED димери СС

 

DALI 1Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с един канал и три опции за управление - DALI, от бутони или през датчик за движение с релеен контакт. Изходен ток от 350 mA до 2500 mA.
Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 2Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с два канала, управлявани през DALI или с външни бутони. Модели с общ минус и общ плюс, варианти за изходния ток.
Четири режима на работа, вкл. DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 3Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с три канала, управлявани през DALI или с външни бутони. Модели с общ минус и общ плюс, варианти за изходния ток.
Три режима на работа, вкл. DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 4Ch LED Dimmer CC DT6

LED димер за постоянен ток с четири канала, управлявани през DALI или с външни бутони. Модели с общ минус и общ плюс, варианти за изходния ток.
Три режима на работа, вкл. DT6.

Повече за устройствoто...