LED димери СV

LED димери за постоянно напрежение

DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с един канал, управляван през DALI или с външен ключ/бутон.
Различни варианти за напрежението и тока на входа.

Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с два канала, управлявани през отделни DALI адреси.
Различни варианти за напрежението и тока на входа.

Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с три канала, управлявани през отделни DALI адреси.
Различни варианти за напрежението и тока на входа.

Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

DALI 4Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с четири канала, управлявани през отделни DALI адреси.
Различни варианти за напрежението и тока на входа.

Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

LED димери CV

 

DALI 1Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с един канал, управляван през DALI или с външен ключ/бутон. Различни варианти за напрежението и тока на входа. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 2Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с два канала, управлявани през отделни DALI адреси. Различни варианти за напрежението и тока на входа. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 3Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с три канала, управлявани през отделни DALI адреси. Различни варианти за напрежението и тока на входа. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...

 

DALI 4Ch LED Dimmer CV DT6

LED баласт за постоянно напрежение с четири канала, управлявани през отделни DALI адреси. Различни варианти за напрежението и тока на входа. Съответства на DT6.

Повече за устройствoто...