KNX-DALI Gateway

KNX-DALI Gateway

 

KNX to DALI / DALI to KNX gateway
Multi-master съвместим.

DALI 2 устройство.

Арт. номер 89453899

 

KNX to DALI / DALI to KNX gateway, multi-master съвместим. DALI 2 устройство.

Арт. номер 89453899

Характеристики

• Multi-master съвместимо устройство;
• DALI адреси на изпълнители устройства до 63;
• Лесно задаване на DALI адреси - индивидуални, групови, Broadcast;
• KNX управление на цвят - RGB, RGBW, HSV, XY (DT8);
• Поддържа регулиране на цветната температура;
• Управление на разнообразни типове устройства (DT0, DT2, DT3, DT4, DT6);
• Активиране на сцени (0-15);
• KNX обекти за абсолютен и относителен контрол;
• Управление на цвета през стандартни KNX обекти и процентни стойности;
• KNX обекти за отчитане на състоянието;
• Откриване на неработеща лампа;
• Поддържа режимите на Lunatone - Color&Dim, Balance&Dim, Dim2Warm;
• Възможност за алтернативно управление на цвета с DT6;
• Проверка на лампите при пускане на системата;
• Продуктова база данни за ETS 5;
• Удобно конфигуриране през DALI USB интерфейс и софруерния инструмент DALI-Cockpit;
• Конвертиране DALI-2 Event / KNX;
• Сертифициран съгласно DALI-2 и KNX.

Технически данни

Типови схеми
Файлове