Управление през вход за външни устройства

Управление през вход за външни устройства

 

DALI-2 MC

DALI-2 управляващо устройство с четири потенциално свободни входа.
Модел с възможност за NFC настройка.

Повече за устройството...

 

DALI MC+

Модул с четири потенциално свободни входа.
Всеки вход се конфигурира индивидуално като цифров или аналогов.

Повече за устройството...

 

DALI-2 MC4L

DALI-2 модул с четири входа за стандартни бутони на мрежово напрежение.
Входовете и DALI линията са галванично разделени.

Повече за устройството...

 

DALI MC4L

Модул с четири входа за свързване на стандартни бутони.
Предназначен е за мрежово напрежение.

Входовете и DALI линията са галванично разделени.

Повече за устройството...

 

DALI MC1L

Модул с един вход за свързване на стандартен бутон.
Предназначен е за мрежово напрежение.

Входът и DALI линията са галванично разделени.

Повече за устройството...

 

DALI SI

Модул с един вход за свързване на външни датчици. Модели за потенциално свободен контакт и контакт на мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

DALI GC / GC-A

Устройства за директно управление на DALI групи с входове за стандартни бутони и удобно задаване на желаната група.

Повече за устройството...

DALI SC / SC-A

Устройство за директно управление на DALI сцени с входове за стандартни ключове/бутони и удобно избиране на желаната сцена.

Повече за устройството...

Управление през вход за външни устройства

 

DALI-2 MC

DALI-2 управляващо устройство с четири входа за стандартни ключа/бутона. Модел с възможност за NFC настройка.

Повече за устройството...

 

DALI MC+

Модул с четири потенциално свободни входа. Всеки вход се конфигурира индивидуално като цифров или аналогов.

Повече за устройството...

 

DALI-2 MC4L

DALI-2 модул с четири входа за стандартни бутони на мрежово напрежение. Входовете и DALI линията са галванично разделени.

Повече за устройството...

 

DALI MC4L

Модул с четири входа за свързване на ключове/бутони, галванично разделени от DALI линията.

Предназначен за мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI MC1L

Модул с един вход за свързване на бутон, галванично разделен от DALI линията.

Предназначен за мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI SI

Модул с един вход за свързване на външни датчици. Модели за потенциално свободен контакт и контакт на мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

 

DALI GC / GC-A

Устройства за директно управление на DALI групи с входове за стандартни бутони и удобно задаване на желаната група.

Повече за устройството...

 

DALI SC / SC-A

Устройство за директно управление на DALI сцени с вход за стандартни ключове и бутони и удобно избиране на желаната сцена.

Повече за устройството...