Управление през вход за външни устройства

Управление през вход за външни устройства

 

DALI MC

Модул за DALI управление на осветлението през четири стандартни ключа/бутона. Свободно програмируеми функции за всеки бутон.

Повече за устройството...

 

DALI MC+

Разширен модел на DALI MC.
Четирите входа на модула се конфигурират индивидуално за цифрови или за аналогови сигнали.

Повече за устройството...

 

DALI MC4L

Модул с четири входа за свързване на стандартни бутони.
Предназначен е за мрежово напрежение.

Входовете и DALI линията са галванично разделени.

Повече за устройството...

 

DALI MC1L

Модул с един вход за свързване на стандартен бутон.
Предназначен е за мрежово напрежение.

Входът и DALI линията са галванично разделени.

Повече за устройството...

 

DALI SI

Модул с един вход за свързване на външни датчици. Модели за потенциално свободен контакт и контакт на мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

DALI GC / GC-A

Устройства за директно управление на DALI групи с входове за стандартни бутони и удобно задаване на желаната група.

Повече за устройството...

DALI SC / SC-A

Устройство за директно управление на DALI сцени с входове за стандартни ключове/бутони и удобно избиране на желаната сцена.

Повече за устройството...

Управление през вход за външни устройства

 

DALI MC

Модул за DALI управление на осветлението през четири стандартни ключа/бутона. Свободно програмируеми функции за всеки бутон.

Повече за устройството...

 

DALI MC+

Разширен модел на DALI MC - четирите входа на модула се конфигурират индивидуално за цифрови или за аналогови сигнали.

Повече за устройството...

 

DALI MC4L

Модул с четири входа за свързване на ключове/бутони, галванично разделени от DALI линията.

Предназначен за мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI MC1L

Модул с един вход за свързване на бутон, галванично разделен от DALI линията.

Предназначен за мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI SI

Модул с един вход за свързване на външни датчици. Модели за потенциално свободен контакт и контакт на мрежово напрежение.

Повече за устройството...

 

DALI 100k

DALI димер с вход за управление през потенциометър 100kOhm.

Повече за устройството...

 

DALI GC / GC-A

Устройства за директно управление на DALI групи с входове за стандартни бутони и удобно задаване на желаната група.

Повече за устройството...

 

DALI SC / SC-A

Устройство за директно управление на DALI сцени с вход за стандартни ключове и бутони и удобно избиране на желаната сцена.

Повече за устройството...