Home

DALI

технология


за сградна автоматизация
Защо DALI?

Как инсталациите в модерните сгради да предлагат оптимален комфорт при планирана икономическа рентабилност и енергийна ефективност?
Въпрос от проектанти, производители, технически изпълнители и инвеститори.
Повече за DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) е стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация.
DALI е създаден, за да улеснява - улеснява изпълнението, обслужването и поддръжката при достъпна материална база и повече функционалност.


Разширеният DALI 2 вече работи с нови възможности за гъвкаво управление и повече свобода при създаване на желаната атмосфера.


Още за DALI ...
DALI устройства
Управляващи устройства

DALI дисплей, сензорни панели, ключове, датчици и контролни устройства...
Изпълнителни устройства

Преобразуване на DALI команди в електрически сигнали за управление на крайни устройства...
Безжично DALI

Безжично свързване към DALI системата на
устройства за управление, лампи и други товари...
Новo при нас07.05.2021
Лунатоне-БГ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на оборудване по обособени позиции ...

DALI 2 дисплеи и панели
DALI-2 Display 7" ...DALI-2 Display 4" ...DALI-2 Touchpanel ...

DALI 2 иновация за удобно управление
DALI-2 Switch Cross NFC ...DALI-2 MC NFC ...DALI-2 ROT NFC ...

DALI 2 Bluetooth интерфейс за настройка и управление
DALI-2 BT5 Room Controller ...

KNX DALI интерфейс
KNX-DALI Gateway ...


DALI технология
за сградни системи


Как инсталациите в модерните сгради

Покажи...

да създават оптимален комфорт, да са икономически рентабилни и енергийно ефективни? - въпрос от проектанти, производители, технически изпълнители и инвеститори.

Комбинация от предимства предлага DALI протоколът - улеснява изпълнението, обслужването и поддръжката при достъпна материална база и повече функционалност.

Повече за DALI...

Скрий
Лунатоне проектира и произвежда електроника съгласно DALI стандарта.

Покажи...

Над 110 вида практични модули за самостоятелни инсталации и подсистеми в сградната автоматизация:

•  за контрол и обслужване на осветлението в дома, офиса, магазина, производството;
•  за автоматизирано управление в BMS, умна къща и единични системи;
•  за управление на различни по вид устройства - лампи, щори, врати, поливни системи и др.

Скрий

Към предимствата на DALI Лунатоне добавя:

Над 1 милион произведени DALI устройства;
Над 10 години успешно прилагане в практиката.

Повече за устройствата на Лунатоне...