DALI USB

DALI USB

 

USB интерфейс за свързване на персонален компютър с DALI инсталацията при адресиране, програмиране и управление на системите през инсталационен софтуер.

Различни варианти според монтажните условия и функционалността.

Арт. номер 24138923
Арт. номер 24138923DO (компактен)
Арт. номер 24138923-WD (+ Transceiver)
Арт. номер 24138923-HS (за DIN шина)
Арт. номер 24138923-30 (+ DALI захранване за 30mA)
Арт. номер 89454248 (Flash USB HS)

 

USB интерфейс за свързване на персонален компютър с DALI инсталацията при адресиране, програмиране и управление на системите през инсталационен софтуер.
Различни варианти според монтажните условия и функционалността.

Арт. номер 24138923
Арт. номер 24138923DO (компактен)
Арт. номер 24138923-WD (+ Transceiver)
Арт. номер 24138923-HS (за DIN шина)
Арт. номер 24138923-30 (+ DALI захранване за 30mA)
Арт. номер 89454248 (Flash USB HS)

Характеристики

• Интерфейсен модул за комуникация между DALI линията и РС инструмента за конфигуриране DALI Cockpit;
• Двупосочен обмен на данни;
• Свързва с DALI инсталцията при адресиране, конфигуриране, проверка на статуса, настройка и мониторинг;
• Поддържа стандартния DALI протокол, DALI-2 протокола и други разширения на DALI протокола;
• Подходящ за мониторинг на комуникацията през DALI линията;
• Галванично разделени DALI линия и USB;
• Захранва се през DALI линията и USB интерфейса на компютъра;
• Различни модели: настолен, компактен, с вградено DALI захранване 30mA, за монтаж върху DIN шина, за монтаж върху DIN шина с flash памет, за безжично свързване;
• Двойни DALI изводи за лесно инсталиране.

Технически данни

Файлове