DALI SI

DALI SI

 
 
DALI модул с един вход за свързване на външни датчици. Предлага управление като DALI датчик за движение с програмируема функция коридор.

Арт. номер 89453850
Арт. номер 89453850-1L

Характеристики

• Компактен управляващ модул с един вход за свързване на външно превключващо устройство;
• Удобно присъединяване към DALI системата на датчици за присъствие и движение, контактни превключватели, фотоелектрични сензори бариерен тип и др.;
• Модели с вход за потенциално свободен контакт или мрежово напрежение;
• Възможност за превключване от няколко trigger точки;
• Предлага управление като от DALI датчик за движение (DALI CS);
• Функция Коридор с избираеми нива на интензитета при включване и изключване и програмируеми периоди за изчакване и преход от едно ниво на друго;
• Лесно конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Поддържа Multi Master режим: в един DALI кръг могат да се инсталират няколко DALI SI и DALI CS;
• Възможност за управление на една и съща зона от няколко DALI SI и DALI CS;
• Захранва се директно от DALI линия;
• Подходящи за инсталиране в конзолна кутия.

Технически данни

Типови схеми
Файлове