DALI Sequencer

DALI Sequencer

 

Модул за управление по сценарий - изпраща последователни DALI команди по зададен график.
Сценариите се стартират и спират с DALI команди.

Арт. номер  86459582
Арт. номер  86459582-HS (за DIN шина)

 

Модул за управление по сценарий - изпраща последователни DALI команди по зададен график. Сценариите се стартират и спират през DALI команди.

Арт. номер  86459582
Арт. номер  86459582-HS (за DIN шина)

Характеристики

• Компактен управляващ модул за автоматично изпълнение на сценарии, състоящи се от последователни DALI команди;
• Предвидена е памет за до четири сценария;
• Два модела: за инсталиране в конзолна кутия и за монтаж върху DIN шина;
• Модулът за шина разполага с четири входа за свързване на бутони за мрежово напрежение;
• Сценариите се стартират с команди за активиране на сцена GOTO SCENE или през входовете за бутони при модела за шина;
• Избраната последователност се изпълнява еднократно или циклично;
• Сценарият може да се състои от команди за активиране на сцени или от потребителска серия DALI команди;
• Максималният размер на една серия е 19 DALI команди;
• Модулът може да участва в групи и да се управлява Broadcast;
• Конфигурира се през софтуерния инструмент DALI Cockpit;
• Multi Master режим: в един DALI кръг могат да се инсталират няколко DALI Sequencer;
• Захранва се директно през DALI линията, не е необходимо допълнително захранване.

Технически данни

Типови схеми

Схема с управление на цвят и цветна температура

Файлове