DALI RS232 SCI

DALI SCI RS232

 

Сериен интерфейс за свързване към DALI линията на персонален компютър или PLC.

DALI 2 устройство.

Арт. номер 22176438-HS
Арт. номер 24166096-LU (Lunatone Protocol)

 

Сериен интерфейс за свързване към DALI линията на персонален компютър или PLC.
DALI 2 устройство.

Арт. номер 22176438-HS

Арт. номер 24166096-LU
(Lunatone Protocol)

Характеристики

• Сериен интерфейсен модул за комуникация с DALI устройства и системи през RS232;
• Предназначен е за свързване към DALI линията на персонален компютър или PLC;
• Работи с двупосочен обмен на данни;
• Инсталира се в DALI кръга при адресиране, конфигуриране, проверка на статуса и мониторинг;
• Предвидена е възможност за разпознаване на конфликти (collision detection);
• Поддържа различни проприетарни разширения на DALI протокола;
• Нова версия за LUBA Protocol (Lunatone Universal Building and Automation Protocol) - арт. Nr.: 24166096-LU;
• Модел с вградено DALI захранване 240mA - арт. Nr.: 24166096-PS;
• Галванично разделение;
• Захранва се през DALI линията и серийния интерфейс;
• Двойни DALI изводи за лесно инсталиране.

Технически данни

Файлове