DALI RS232 SCI

DALI SCI RS232

 

Сериен интерфейс за свързване към DALI линията на персонален компютър или PLC.

DALI 2 устройство.

Арт. номер 22176438-HS

 

Сериен интерфейс за свързване към DALI линията на персонален компютър или PLC.

DALI 2 устройство.

Арт. номер 22176438-HS

Характеристики

• Сериен интерфейсен модул за комуникация с DALI устройства и системи през RS232;
• Предназначен е за свързване към DALI линията на персонален компютър или PLC;
• Работи с двупосочен обмен на данни;
• Инсталира се в DALI кръга при адресиране, конфигуриране, проверка на статуса и мониторинг;
• Предвидена е възможност за разпознаване на конфликти (collision detection);
• Поддържа различни проприетарни разширения на DALI протокола;
• Галванично разделение;
• Захранва се през DALI линията и серийния интерфейс;
• Двойни DALI изводи за лесно инсталиране.

Технически данни

Файлове