DALI ROT

DALI ROT


 

Въртящ се ключ с вграден бутон за управление в DALI осветителни системи:

Включване, изключване и димиране;
Регулиране на цветната температура;
Задаване на цвят.

DALI 2 управляващо устройство.

Арт. номер 86459822 (димиране, вкл./изкл.)
Арт. номер 86459822-TW (+ цветна температура)
Арт. номер 86459822-RGB (+ RGB цвят)
Арт. номер 86459822-RGBW (+ RGBW цвят)

Арт. номер 86459822-Z01 (капак бял)
Арт. номер 86459822-Z02 (капак черен)


 
Въртящ се ключ с вграден бутон за управление в DALI осветителни системи:
Включване, изключване и димиране;
Регулиране на цветната температура;
Задаване на цвят.

DALI 2 управляващо устройство.

Арт. номер 86459822 (димиране, вкл./изкл.)
Арт. номер 86459822-TW (+ цветна температура)
Арт. номер 86459822-RGB (+ RGB цвят)
Арт. номер 86459822-RGBW (+ RGBW цвят)

Арт. номер 86459822-Z01 (капак бял)
Арт. номер 86459822-Z02 (капак черен)

Характеристики

• DALI управляващ модул с въртящ се ключ и вграден бутон;
• Базов модел за включване, изключване и димиране;
• TW модел за регулиране на интензитета и цветната температура на DT8 Tunable White лампи;
• RGB модел за регулиране на интензитета и цвета на DT8 RGB лампи (RGB и RGBW модел);
• Balance&dim или colour&dim режим за регулиране на интензитета и цвета през два отделни DALI адреса (поддържа се от димерите на Lunatone);
• Multimaster съвместимост за инсталиране на повече модули в един DALI кръг;
• Практична заводска настройка за директно приложение без конфигуриране;
• Зони за управление по избор: единичен адрес, група, Broadcast (до всички в системата);
• Конфигуриране през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Захранване през DALI линията - не е необходимо друго захранване;
• Двойни DALI клеми за лесно разклоняване на DALI линията;
• Удобен монтаж с възможност за вграждане в конзолна кутия;
• Подходящ за комбиниране с рамка и ръкохватка от различни производители;
• DALI 2 сертифициран модел.

Технически данни

Типови схеми


Схема 1 - Включване, изключване и димиране
Схема 2 - Регулиране на интензитет и цветна температура
Схема 3 - Регулиране на интензитет и цвятФайлове