DALI-2 ROT NFC

DALI-2 ROT NFC


 
Въртящ се модул с вграден бутон за DALI-2 системи.
Настройка през DALI NFC приложение.

Избор на работен режим:
Включване, изключване и димиране;
Регулиране на цветна температура;
Задаване на цвят;
DALI-2 комуникация.

Арт. номер 86459822-NFC

Арт. номер 86459822-Z01/Z02 (капак бял/черен)
Арт. номер 86459822-Z04/Z05 (капак бял/черен)

Модел с вградено DALI захранване от 70 mA.


 
Въртящ се модул с вграден бутон за DALI-2 системи с възможност за настройка през DALI NFC приложение.

Избор на работен режим:
Включване, изключване и димиране;
Регулиране на цветна температура;
Задаване на цвят;
DALI-2 комуникация.

Арт. номер 86459822-NFC

Арт. номер 86459822-Z01/Z02
Арт. номер 86459822-Z04/Z05
(капак бял/черен)

Модел с вградено DALI захранване от 70 mA.

Характеристики

• DALI управляващо устройство с ротационен модул и push бутон;
• Свободен избор на работен режим и команди;
• Базов режим за включване, изключване и димиране;
• TW режим регулиране на интензитета и цветната температура на DT8 Tunable White лампи;
• RGB режим за регулиране на интензитета и цвета на DT8 RGB лампи (RGB модел);
• RGBW режим за регулиране на интензитета, цвета плюс бяло на DT8 RGBW лампи (RGBW модел);
• Balance&dim или colour&dim режим за регулиране на интензитета и цвета през два отделни DALI адреса (поддържа се от димерите на Lunatone);
• Режим DALI-2 за изпращане на съобщение при настъпване на зададено събитие;
• Multimaster съвместимост за инсталиране на повече модули в един DALI кръг;
• Практична заводска настройка за директно приложение без конфигуриране;
• Зони за управление по избор: единичен адрес, група, Broadcast (до всички в системата);
• Конфигуриране през РС софтуерния инструмент DALI Cockpit и DALI USB интерфейс или DALI NFC приложение;
• Захранване през DALI линията;
• Модел с вградено DALI захранване 70mA;
• Двойни DALI клеми за разклоняване на DALI линията;
• Удобен монтаж с възможност за вграждане в конзолна кутия;
• Звуков сигнал за лесна локализация;
• Подходящ за комбиниране с рамка и ръкохватка от различни производители.

Технически данни

Типови схеми


Схема 1 - Включване, изключване и димиране
Схема 2 - Включване, изключване, димиране и цветна температура
Схема 3 - Включване, изключване, димиране и цвят
Схема 4 - Включване, изключване и баланс между каналитеФайлове