DALI RGBW

DALI RGBW CC DT8


DALI димер на постоянен ток за RGBW управление.
Три избираеми режима на работа.
Захранване от 12V DC до 48V DC.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 86458912-100 (100mA)
Арт. номер 86458912-250 (250mA)
Арт. номер 86458912-350 (350mA)
Арт. номер 86458912-500 (500mA)
Арт. номер 86458912-700 (700mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 86458912-350GM (350mA)
Арт. номер 86458912-500GM (500mA)
Арт. номер 86458912-700GM (700mA)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянен ток за RGBW управление;
• Три избираеми режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета през един DALI адрес (RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два DALI адреса: един за димиране и един за цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление през два входа за бутони без DALI;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122 Hz, 244 Hz, 488 Hz, 976 Hz;
• Модели с общ плюс и с общ минус;
• Варианти за изходен постоянен ток: 100 mA, 250 mA, 350 mA, 500 mA и 700 mA;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Захранващо напрежение: от 12V DC до 48V DC;
• Изходно напрежение: до 45V DC;
• Вградена защита срещу късо съединение;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Модели с общ плюсМодели с общ минус

Типови схеми

DALI режим - Управление през DALI линията
(Модели с общ плюс)


Режим SwitchDim2 - Управление през бутони
(Модели с общ плюс)

Файлове

DALI RGBW CC

 

DALI димер на постоянен ток, подходящ за RGB и RGBW управление. Три избираеми режима на работа. Захранване от 12V DC до 48V DC, изходен ток от 350 mA до 700 mA.

Модели с общ плюс:
Арт. номер 86458912-100 (100mA)
Арт. номер 86458912-250 (250mA)
Арт. номер 86458912-350 (350mA)
Арт. номер 86458912-500 (500mA)
Арт. номер 86458912-700 (700mA)

Модели с общ минус:
Арт. номер 86458912-350GM (350mA)
Арт. номер 86458912-500GM (500mA)
Арт. номер 86458912-700GM (700mA)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянен ток, подходящ за RGBW управление;
• Три избираеми режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета през един DALI адрес (RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два DALI адреса: един за димиране и един за цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление през два входа за бутони без DALI;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122 Hz, 244 Hz, 488 Hz, 976 Hz;
• Модели с общ плюс и с общ минус;
• Варианти за изходен постоянен ток: 100 mA, 250 mA, 350 mA, 500 mA и 700 mA;
• Две възможности за инсталиране: вграждане и скрит монтаж;
• Захранващо напрежение: от 12V DC до 48V DC;
• Изходно напрежение: до 45V DC;
• Вградена защита срещу късо съединение;
• Ниска консумация в Stand by;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Технически данни

Модели с общ плюсМодели с общ минус

Типови схеми

DALI режим - Управление през DALI линията
(Модели с общ плюс)


Режим SwitchDim2 - Управление през бутони
(Модели с общ плюс)

Файлове