DALI RGBW LED Dimmer CV DT8

DALI RGBW LED Dimmer CV DT8

DALI LED димер на постоянно напрежение за RGBW управление. Три режима по избор. Възможност за алтернативно управление и без DALI.

Захранващо напрежение 12V-48V DC.
Модели за входен ток до 8А, 10А или 16А.

Арт. номер 86458509 (8A)
Арт. номер 89453840 (10A)
Арт. номер 89453843 (16A)
Арт. номер 89453843-HS (16A, за DIN шина)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянно напрежение за RGBW управление;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета (DALI DT8, Type RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два отделни DALI адреса - един за димиране и един за регулиране на цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz; над FW версия 4.6 250Hz, 500Hz, 1kHz;
• Три варианта за максимален входен ток: 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Три възможности за инсталиране: вграждане, скрит монтаж и върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове

DALI RGBW LED Dimmer CV DT8

 
DALI LED димер на постоянно напрежение за RGBW управление. Три режима по избор. Възможност за алтернативно управление и без DALI. Захранващо напрежение 12V-48V DC. Модели за входен ток до 8А, 10А или 16А.

Арт. номер 86458509 (8A)
Арт. номер 89453840 (10A)
Арт. номер 89453843 (16A)
Арт. номер 89453843-HS (16A, за DIN шина)

Характеристики

• DALI LED димер на постоянно напрежение за RGBW управление;
• Подходящ за управление на светоизточници със захранващо напрежение 12V - 48V DC;
• Възможност за избор между три режима на работа;
• Режим DT8 за димиране и настройка на цвета (DALI DT8, Type RGBWAF);
• Режим Colour & Dim за димиране и настройка на цвета през два отделни DALI адреса - един за димиране и един за регулиране на цвета;
• Режим Switch Dim 2 за алтернативно управление без DALI през два входа за бутони;
• Диапазон на димиране: от 0.1% до 100%;
• Възможност за превключване на PWM честотата: 122Hz, 244Hz, 488Hz, 976Hz; над FW версия 4.6 250Hz, 500Hz, 1kHz;
• Три варианта за максимален входен ток: 8А, 10А или 16А;
• Максималният входен ток се разпределя между каналите по избор;
• Три възможности за инсталиране: вграждане, скрит монтаж и върху DIN шина;
• Ниска консумация в Stand by режим;
• Високо КПД;
• Конфигуриране през РС инструмента DALI Cockpit и DALI USB интерфейс;
• Практична заводска настройка.

Над FW версия 4.6
• DALI-2 съвместимост;
• Калибриране на светоизточниците за изравняване на излъчването им;
• Настройка за определяне на реакцията на димера при получена RESET команда.

Технически данни

Типови схеми

Управление на димера през DALI линията
Управление през вход за бутон - SwitchDim2 режимФайлове